Ommen

Lidl gaat uitbreiden

Door de redactie

Op 13 november 2018 heeft het college van B en W van de gemeente Ommen besloten om in principe medewerking te verlenen aan de uitbreiding van de Lidl aan de Schurinkstraat 30. Onlangs heeft het college besloten om in te stemmen met het starten van de procedure voor de uitbreiding van de supermarkt.

De Lidl heeft het plan uitgewerkt en een aanvraag omgevingsvergunning ingediend om de bestaande supermarkt op het perceel Schurinkstraat 30 te Ommen uit te breiden (van 1.577 vierkante meter naar 1.798 meter). Behalve uitbreiding van de supermarkt voorziet de aanvraag ook in uitbreiding van de parkeerplaats op het naastgelegen perceel Schurinkstraat 28b. De woning wordt gesloopt en de parkeerplaats wordt uitgebreid van 70 parkeerplaatsen naar 93 parkeerplaatsen.

Binnen het geldende bestemmingsplan 'Centrum Ommen' heeft de bestaande supermarkt de bestemming 'detailhandel' met de nadere functieaanduiding 'supermarkt'. De uitbreiding van de supermarkt zelf past binnen deze bestemming. Dat geldt niet voor de uitbreiding van de parkeerplaats. In het bestemmingsplan 'Centrum Ommen' heeft een woonbestemming.

Om medewerking te verlenen aan het plan dient afgeweken te worden van de geldende bestemming. Een aandachtspunt is het akoestisch onderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat op sommige punten de gemiddelde en maximale geluidsniveaus de normen overschrijven. Daartoe worden maatregelen getroffen, zodat wel voldaan wordt. Op cruciale punten worden geluid schermen geplaatst. Daarnaast wordt de stalling van de winkelwagentjes deels gesloten uitgevoerd en worden tien parkeerplaatsen aan de zuidwestzijde tussen 19.00 en 7.00 uur niet gebruikt.