Ommen

Lezing van Boerenlandvogels

Door de redactie

Op dinsdag 13 oktober om 20.00 uur is de eerste lezing van Ccoba in het seizoen 2020-2021. Onderwerp: de vogels in ons boerenland. Een boeiende kijk op de toestand en de toekomst van het weiland.

De populatie van weide- en akkervogels staat al jaren onder druk. De provincie stelt in haar plannen dat herstel noodzakelijk is. De spreker, Ben Koks, houdt zich sinds de jaren 70 van de vorige eeuw bezig met vogelonderzoek en -bescherming. Hij licht toe dat een andere inrichting van ons landbouwsysteem daarvoor noodzakelijk is.

Hij vertelt boeiend over het belang van de weidevogels en de natuurlijke rijkdom die de grauwe kiekendief, patrijs, veldleeuwerik en geelgors met zich meebrengen.

Elvira Werkman leest stukjes voor uit haar boek De man op de dijk, over het werk rond de grauwe kiekendief én gedichten. Zo is het een gevarieerde avond die een boeiende kijk geeft op het weiland om ons heen.

Reserveren

Er zijn bij deze lezing 30 plekken beschikbaar. Reserveer daarom op tijd. De lezing wordt gehouden in de theaterzaal van de Carrousel, in hetzelfde gebouw als de Bibliotheek. De lezing wordt georganiseerd door Ccoba, de culturele commissie van de Bibliotheek in Ommen.