Hardenberg

Lezer aan het woord

Door de redactie

Het plaatsen van windmolens in de omgeving van de Engbertsdijkvenen gaat duizenden (trek)vogels het leven kosten. Ook zal aan de dieren door beschadiging veel leed aangedaan worden. Voorkom de moord op vogels en kies voor zonnepanelen!

Wordt het Kloosterhaar of vogelmoordenaar

Al enige tijd is er een groep mensen uit onze omgeving die zich inzet om de komst van windmolens tegen te houden. Deze groep heet Realistisch Duurzaam Bergentheim. Aan windmolens kleven heel veel nadelen: het is nadelig voor uw gezondheid vanwege de straling, de trillingen in bodem en de slagschaduw van de wieken; uw woning wordt een stuk minder waard; Het is bekend dat in deze omgeving weinig wind is voor windmolens en dus zal het rendement erg beperkt zijn, terwijl de onderhoudskosten zeer hoog zullen zijn die ten laste van de burger zullen komen. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot: Realistischduurzaambergentheim@gmail.com.

J. Wibbelink

Bergentheim

Onder deze rubriek worden ingezonden brieven alleen geplaatst mits voorzien van naam en woonplaats en wanneer andere contactgegevens bekend zijn bij de redactie. De redactie is geenszins verantwoordelijk voor de inhoud, maar behoudt zich het recht voor teksten in te korten.