Hardenberg

Lezer aan het Woord

Door de redactie

Onder deze rubriek worden ingezonden brieven alleen geplaatst mits voorzien van naam en woonplaats en wanneer andere contactgegevens bekend zijn bij de redactie. De redactie is geenszins verantwoordelijk voor de inhoud, maar behoudt zich het recht voor teksten in te korten.

Bij dezen een kleine reactie op de ingezonden brieven van W. Meijer en A. Bolks.

In deze door de coronapandemie getroffen wereld is er voor ons als mensen een toevlucht en dat is je redding zoeken bij iets of iemand. God straft in tijd en eeuwigheid. Er is geen ontkomen aan en ieder zal zijn bescherming moeten zoeken. Nu is er een gratis aanbod: God geeft Zijn eigen Zoon als een losprijs voor iedereen die dat wil, gratis en voor niks. Je hoeft Hem maar aan te roepen en je krijgt het voor niks. Wie wil dat nou niet? Hij is een toevlucht in alle nood.

H. Douma

Hardenberg