Ommen

Lessons en Carols

Door de redactie

Op 1 december gaat er in Ommen een nieuwe traditie van start. Dan is er in de Nederlands Hervormde Kerk een feestelijke dienst met Lessons en Carols. De dienst begint om 19.00 uur.

In Engeland ontstond aan het einde van de 19e eeuw een nieuwe manier om de kerstavond te vieren. Het werd The Festival of Nine Lessons and Carols genoemd. In negen Bijbellezingen met bijbehorende liederen werd de geschiedenis van de mensheid samengevat in schepping, Adams val, verwachting van de Messias en de geboorte van Jezus.

In Ommen wordt deze traditie gestart met een dienst van koor en samenzang. Het Kamerkoor Salland onder leiding van Henk Ophoff staat garant voor hoge kwaliteit en grote muzikaliteit. Voorganger is ds. Hans Baart. Toegang is vrij. Aan het eind van deze dienst wordt wel een collecte gehouden ter bestrijding van de extra onkosten. Iedereen is van harte welkom.