Hardenberg

Leergeld Twenterand nu digitaal

Door de redactie

Stichting Leergeld Twenterand helpt kinderen uit Twenterand tussen 4 en 18 jaar voor wie sociale uitsluiting dreigt omdat ze om financiële redenen niet mee kunnen doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Dat betekent overleg en contacten hetgeen in deze corona tijd lastig is. Iedereen zoekt oplossingen.

Leergeld Twenterand is inmiddels overgegaan op videoconferencing voor overleg en het onderhouden van contacten, en folders voor scholen zijn digitaal verspreid. Maar ook schoolgaande kinderen zullen in deze tijd steeds meer een beroep doen op digitale middelen. Leergeld Twenterand speelt daarop in door schoolgaande jeugd te helpen met het verkrijgen van laptops en/of smartphones zodat het digitale onderwijs voor iedereen mogelijk wordt. Via de website https://www.leergeld.nl/twenterand kunt u hierover contact opnemen.

Bij Leergeld Twenterand is het daarmee niet rustiger maar juist drukker in deze coronatijd. Het zou daarom welkom zijn als een aantal extra vrijwilligers zich aanmelden om de organisatie van Leergeld Twenterand te ondersteunen. Dat kan door contact op te nemen met de secretaris / coördinator van de stichting via telefoon 06-39743797 of mail info@leergeldtwenterand.nl

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer