Hardenberg

Ledenvergadering bij PB Rheezerveen/Heemserveen

Door de redactie

De Algemene Ledenvergadering van maandag 25 maart op Camping De Klimberg werd, net als voorgaande jaren zeer goed bezocht. Er waren meer dan 70 mensen, waaronder o.a. burgemeester Peter Snijders, locatiemanager AZC David Korver, voorzitter Stichting Hartveilig Hardenberg Jan Nieuwenhuis en een aantal raadsleden en andere vertegenwoordigers van politieke partijen.

Frank Deterd Oude Weme werd onder applaus herkozen. Alie Bosscher en Otto Valk zijn aftredend en hadden zich niet herkiesbaar gesteld. De voorzitter Teun Wolbink bedankte beiden voor alle inzet en overhandigde hen een boeket bloemen. Hun plaats in het bestuur zal worden overgenomen door Henk Bosscher en Martijn Lawant.

Martin Koopman heeft zich niet herkiesbaar gesteld maar op dit moment is nog niet duidelijk wie hem opvolgt. Ook hij ontving al wel een fraai boeket bloemen.

De kascommissie was vol lof over het werk van de penningmeester Anja Lenderink. Er wordt decharge verleend aan haar. Dit werd door de aanwezigen met applaus bekrachtigd.

Andere onderwerpen die aan de orde kwamen waren: Evaluatie N34; Asbestsanering; Ontwikkelingen Industrieterrein Heemserpoort/Zonneparken; AZC Hardenberg; Plaatsing Whats app bordjes; Beweegtuin Norwell Outdoor Fitness; Stichting Hartveilig Hardenberg. Na de pauze hield gastspreker Hans Kuiper op heel interactieve en humoristische wijze een verhaal over het vak van de slager. Aan het eind van de vergadering kon men genieten van de traditionele gehaktbal en een drankje.