Hardenberg

Ledenvergadering BBCH

Door de redactie

Belangenvereniging Bewoners Centrum Hardenberg (BBCH) houdt op 24 april, om 20.00 uur, haar algemene ledenvergadering in kerkelijk gebouw De Schakel bij de Höftekerk. Gast deze avond is wethouder M. Breukelman.

Het jaarverslag 2018 wordt huis aan huis bezorgd en zal op de website worden gepubliceerd: www.bbcentrumhardenberg.nl. Naast de gebruikelijke vaste agendapunten als jaarverslag en financieel verslag wordt er aandacht besteed aan het formeren van een werkgroep die zich bezig gaat houden met de toekomstvisie. Na de pauze zal de Historische Vereniging een presentatie verzorgen over wonen en werken langs de Vecht. De BBCH zoekt tevens nieuwe jonge aspirant bestuursleden! Zin in een nieuwe uitdaging? Wilt u meedenken over de leefbaarheid van het centrum? Meld u dan aan, het aanmeldingsformulier vind u op de website www.bbcentrumhardenberg.nl.