Hardenberg

Laten we onze Nederlandse taal in ere houden

Door de redactie

Onder deze rubriek worden ingezonden brieven alleen geplaatst mits voorzien van naam en woonplaats en wanneer andere contactgegevens bekend zijn bij de redactie. De redactie is geenszins verantwoordelijk voor de inhoud, maar behoudt zich het recht voor teksten in te korten.

Support your locals

Het betreft borden in het centrum van Hardenberg met de Engelse tekst: Support your locals.

Ik erger me aan de tekst,omdat ik vind,dat het ook in de Nederlandse taal kan.

Dat dat ook inderdaad kan, heb ik gezien in de buurt van Dedemsvaart, waar een bord langs de N377 staat met de tekst: Koop lokaal.

Vorig jaar met Pasen stonden er bij de winkels leuke gele ballonnen met de tekst: Happy Easter.

Laten we onze Nederlandse taal in ere houden. Er zijn al genoeg Engelse woorden en uitdrukkingen in de Nederlandse taal.

Desnoods kan er de Engelse taal in kleine letters onder geplaatst worden.

Met riendelijke groeten,

G.H. Dijkstra-Faber

Singelberg 70

Hardenberg

g.hdijkstra@lijbrandt.nl