Hardenberg

Lage energiekosten, wie wil dat niet

Door de redactie

Met een vijftigtal collega wooncoaches is Daan Hartgers, actief in Twente. Zij werken voor Duurzaam Thuis Twente (DTT), een stichting van de 14 Twentse gemeenten. Zij zijn voor woningeigenaren beschikbaar om onafhankelijk advies te geven om de woning energiezuiniger en comfortabeler te maken.

FG Kayim

"Als dierenarts heb ik gewerkt en gewoond in Hardenberg. Na mijn pensionering ben ik weer teruggekeerd naar mijn geboortedorp Den Ham. Daar kon ik een droom realiseren, het bouwen van een nagenoeg energieneutraal huis zonder aansluiting op aardgas.

Nu zet ik mij in als ervaringsdeskundige voor Twenterand en samen met de andere coaches in heel Twente. Daarnaast zijn we in samenwerking met de gemeente Hardenberg een vergelijkbaar project aan het opzetten vanuit de Koppel. Wij Twentse wooncoaches hebben een serieuze opleiding gehad en worden regelmatig bijgeschoold", vertelt Daan Hartgers.

Veel mensen realiseren zich dat ons klimaat snel opwarmt met veel gevolgen voor de aarde en vragen zich af hoe dat komt en wat we daaraan moeten doen. Hoofdoorzaak is dat we in hoog tempo fossiele brandstoffen als olie, aardgas en kolen gebruiken. Daarbij komt het broeikasgas CO2 vrij en dat verzamelt zich in de atmosfeer en zorgt voor de opwarming.

Energietransitie

Daan Hartgers: "Gelukkig ontwikkelen zich meerdere mogelijkheden om onze verslaving aan aardgas en olie te verminderen. Wij noemen dat de energietransitie. En dat heeft gevolgen voor onze huizen. Op termijn moeten we van het aardgas af en moeten we efficiënt omspringen met elektriciteit".

Een wooncoach helpt de huiseigenaar bij het in kaart brengen van mogelijkheden om de woning duurzamer te maken. Denk aan vragen als hoe moet ik isoleren en zijn zonnepanelen slim of, hoe moet dat nu als we van het aardgas af moeten. Waar moet je beginnen om je voor te bereiden op de toekomst. Ook geven we de subsidiemogelijkheden aan.

"Niet alles hoeft gelijk en ja, het kost geld, maar vaak wordt vergeten dat het ook wat oplevert. Veel meer wooncomfort en een lagere energierekening. Met name aardgas is duur en het zal de komende jaren nog veel duurder worden.

Met goede maatregelen kan de energierekening aanzienlijk lager worden. Er zijn al voorbeelden van huizen met een minimale rekening. Bijvoorbeeld 100 euro per maand is toch veel aantrekkelijker dan 250 euro".

Warmtevisie

De gemeente Twenterand komt binnenkort met de 'Warmtevisie voor Twenterand'. Hierin worden de mogelijkheden en onmogelijkheden voor de gemeente Twenterand beschreven. "Duidelijk is al wel dat in onze gemeente veel elektriciteit nodig zal zijn.

Wij wooncoaches zijn voor burgers beschikbaar om uitleg en advies te geven. En we doen dat onafhankelijk, zonder commerciële belangen en zonder kosten", eindig Daan Hartgers het gesprek.

Informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van uw woning, neem dan contact op met Duurzaam Thuis Twente: 088-1850130 of www.duurzaamthuistwente.nl.