Hardenberg

Laatste jaar voor Op de Kleppe in 'N Arnbarg?

Door de redactie

Het jaarlijkse korenfestival 'Op de Kleppe in Anbarg' dreigt bezig te zijn met zijn laatste jaar. In 2003 organiseerde het Nederlands talig koor de Sentimenties het eerste koren festival. Uit allerlei provincies en uit Duitsland namen verschillende koren deel aan het festival. Er hebben ongeveer 60 koren in al die jaren deel genomen. Het doel was om één keer per jaar een gezellige dag te organiseren.

Aan het organiseren van dit festival zijn kosten verbonden, zoals bijvoorbeeld de onkosten van de koren. In al die jaren werd er nauw samen gewerkt met Hardenberg promotie die tevens ook deel nam aan de sponsoring. De laatste jaren werd deze sponsoring steeds minder door dat de gemeentelijke bijdrage afnam. Met als gevolg dat of het festival kleiner van opzet moet worden of in zijn geheel zal verdwijnen. Voor dit jaar is het nog gelukt om er nog een festival neer te zetten waarbij ze nog 8achtkoren konden uitnodigen. Om dit mooie evenement te kunnen behouden kunnen zij uw steun goed gebruiken. Wilt u ons helpen, dan is er bij elke locatie/koor de mogelijkheid een gift te geven. Zodat er volgend jaar weer een korendag georganiseerd kan worden. In ieder geval bent u dit jaar van harte welkom op zaterdag 6 juli om 13.30 op

viertal locaties met de volgende koren: de Oldenzaalse smartlappen zangers, Sjompie singers, XCream popkoor, Schipperskoor de Pontonniers, Swingtime, De Pelikaan en tenslotte het dweilorkest de Haarschutters uiteraard neemt het organiserende koor de Sentimenties ook deel.