Hardenberg

Laat u inspireren tijdens inspiratie dag De Verleiding

Door de redactie

Op zaterdag 23 maart organiseert de focusgroep Goed Leven in Balkbrug een inspiratie dag voor vrijwilligers met als onderwerp 'De verleiding', de kracht en noodzaak van vrijwilligers in Balkbrug nu en in de toekomst. Het symposium vindt op twee locaties plaats in Het Trefpunt en de Lichtbron aan de Meppelerweg in Balkbrug.

De redactie van weekblad De Toren is in gesprek met Jan Smits en Gerard van der Holst, leden van de focusgroep Goed leven in Balkbrug. Jan Smits: "Toen vorig jaar bleek dat het plan om een zorgboerderij met theehuis bij TBS Veldzicht in Balkbrug niet doorging hebben de groepen van de Denktank en focusgroep Goed Leven de 'koppen' bij elkaar gestoken. Ook het idee van de zorgcöoperatie leefde toen nog in het dorpje Balkbrug. Toen hebben we gedacht: we moeten vraag en aanbod bij elkaar brengen en kwam het idee om een 'vraag en aanbod site' te ontwikkelen. Ook gemeente Hardenberg en stichting de Stuw sociaal werk waren bezig met de site www.wehelpen.nl. We hebben toen besloten om samen te werken. De site wordt op zaterdag 23 maart gelanceerd voor de gemeente Hardenberg. En we zijn supertrots dat dit gebeurt tijdens het symposium. Niet alleen Balkbrug zal op de site 'aanhaken'. Ook andere dorpen in de gemeente Hardenberg doen dat", vertelt Jan Smits.

Site www.wehelpen.nl

De site www.wehelpen.nl is een landelijke site en is actief in allerlei steden en dorpen. Op de site wehelpen.nl kun je aangeven dat je best een keer iemand een handje wilt helpen. Of laten weten waar je hulp bij kunt gebruiken. Ook kun je samen met bekenden via de website tijdelijk of wat langer zorgen voor een ander. Aanmelden is gemakkelijk: je hebt alleen een e-mailadres nodig, waarna je een aantal gegevens invult over jezelf en bij voorkeur een foto toevoegt. Een account op wehelpen.nl is gratis en voor iedereen vanaf 16 jaar. Voor de hulp mag geen financiële vergoeding worden gevraagd of geboden. Het uitgangspunt bij de website is 'Wat kun je doen voor een ander'.

Balkbrug zorgt goed voor elkaar

Door een stagiaire van stichting De Stuw zijn interviews genomen met als doel om in kaart te brengen wat nodig is voor een 'goed' leven in Balkbrug. "Uit deze gesprekken blijkt dat mensen antwoorden dat zorg goed geregeld is. Maar als je dan achter de schermen kijkt ontdek je dat veel mensen mantelzorgers zijn en vrijwilligers de zorg op zich nemen. Dat is hoe het vaak daadwerkelijk is. Soms hebben mensen helemaal niet in de gaten wat ze doen voor een ander. Het doel van ons is om een 'sociale kaart' in beeld te brengen", vertelt Gerard.

Het symposium

"Het doel van het symposium is dat we mensen willen informeren over vrijwilligerswerk en natuurlijk hopen dat er zich spontaan mensen melden voor vrijwilligerswerk", vertelt Jan. Tijdens het ochtendprogramma geeft Willem Jan de Gast een lezing over Vrijwilligersmanagement. Hij heeft het Basisboek Vrijwilligersmanagement geschreven. Na deze lezing is het woord aan de studentes Babette en Marjolein. Zij hebben een onderzoek gedaan naar kwetsbare ouderen in Balkbrug. Tijdens het symposium zal de uitkomst van het onderzoek bekend worden gemaakt. Na de pauze is het woord aan Barend Rooseboom van de Historische Vereniging Avereest. De Historische Vereniging Avereest heeft meer dan honderd vrijwilligers en hij deelt tijdens het symposium 35 jaar ervaring met de aanwezigen. Tenslotte doet Athy Cremer verslag van een klein onderzoek onder een vijftiental clubs en verenigingen in Bakbrug.

Workshops

In het middagprogramma geeft Coen Versteeg uitleg van de site www.wehelpen.nl ook zijn er vier workshops. De eerste workshop is een workshop van Stimuland. In deze workshop wordt het vrijwillig bestuurswerk toegelicht. De tweede workshop is een workshop van De Makelij. De Makelij is een sociale en duurzame onderneming van en door vrijwilligers. In deze workshop gaat men in op de principes van de onderneming. De derde workshop is een interactieve workshop Wehelpen. Hier gaat men dieper in op de mogelijk- en onmogelijkheden van WeHelpen. De vierde workshop gaat over kwetsbare inwoners – Dagbesteding: Een 'vies' woord of een passend oplossing? In deze workshop worden de volgende onderwerpen behandeld: Dagbesteding, Casemanagement/Mantelzorgondersteuning, Vrijwilligers.

Welzijnsmarkt

"In Balkbrug zijn veel vrijwilligers actief bij verschillende organisaties en verenigingen. Deze dag is dan ook bedoeld om als vrijwilligers met elkaar in contact te komen. Tevens is de dag bedoeld om geïnteresseerden te informeren over de mogelijkheden om zich als vrijwilliger in te zetten voor de gemeenschap van Balkbrug. Een belangrijke doelstelling is ook om jongeren te verleiden om vrijwilliger te worden en zo betrokken te raken bij de gemeenschap van Balkbrug. Ook professionals in de zorg zijn van harte welkom. Het symposium is voor iedereen", vertelt Jan.

Om 13.30 uur begint de welzijnsmarkt in de grote zaal van 'Het Trefpunt", allerlei clubs presenteren zich hier met hun activiteiten. "We hebben al 23 aanmeldingen van verenigingen. Iedereen kan een kijkje nemen op de markt en misschien melden vrijwilligers zich spontaan. Maar dit is niet het hoofddoel. We willen mensen informeren. En de 'sociale' kaart van Balkbrug in beeld brengen", vertelt Gerard.

"Organisaties hebben steeds meer moeite om voldoende vrijwilligers te vinden voor het werk. Dit is een landelijk probleem. Met de stijgende pensioengerechtigde leeftijd zien clubs en verenigingen dit probleem de komende jaren alleen nog maar verder toenemen. Met de website wehelpen.nl hopen we planmatig vrijwilligers te vinden. Mensen willen zich niet voor lange tijd binden aan vrijwilligerswerk. Dit wil niet zeggen dat het in Balkbrug slecht geregeld is. Balkbrug kent veel vrijwilligers en in Balkbrug zorgt men goed voor elkaar".

Opgave

Deelname aan deze dag is gratis en wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Hardenberg en Stimuland. Noteert u de datum alvast in de agenda? Opgeven kunt u zich via www.infobrug.nl of door het invullen van een formulier bij het Trefpunt. Dit kan tot 18 maart. "Wij hopen in ieder geval dat er veel bezoekers komen en zijn super blij met de website www.wehelpen.nl", laten Jan en Gerard weten.

Op de foto van links naar rechts Jan Smits, Piet Spoelstra, Harm Knol en Gerard van der Holst , ontbrekend: Luuk Visscher.