Hardenberg

Laagdrempelige en goedkope rechtspraak

Door de redactie

Vanaf 1 juli is het mogelijk om een burgerlijk geschil voor te leggen aan de Overijsselse Overlegrechter. Met deze pilot wil de rechtbank Overijssel snelle, laagdrempelige en goedkopere civiele rechtspraak bieden.

Het voordeel van de Overijsselse Overlegrechter is dat de zitting snel kan plaatsvinden, vaak binnen vier weken na indiening van de zaak. Ook hoeven er geen uitgebreide schriftelijke stukken te worden opgesteld en de kosten zijn relatief laag. Het griffierecht voor particulieren is 40,50 euro per partij. Voor bedrijven is dit bedrag iets hoger. De proef is een aanvulling op de bestaande procedures. De Overijsselse Overlegrechter behandelt (eenvoudige) geschillen die gaan over burenruzies, consumenten, geldvorderingen, schades, huur of arbeid. Zaken kunnen door partijen worden aangemeld, al dan niet op voorstel van of met behulp van een mediator of buurtbemiddelaar. Alleen als beide partijen dat willen, wordt de Overijsselse Overlegrechter ingeschakeld. De rechtbank beslist of de zaak zich voor deze pilotbehandeling leent. De Overlegrechter onderzoekt samen met partijen of ze er onderling uit kunnen komen. Als dat niet lukt, dan hakt de Overlegrechter alsnog de knoop door. Meer informatie vindt u op www.rechtbankoverijssel.nl bij 'regels en procedures'.