Hardenberg

Krachtige kernen

Door de redactie

De Gemeente Hardenberg telt maar liefst 29 kernen en in die kernen ontstaan mooie dingen. Vaak komt dat vanuit de gemeenschap zelf. Dat is ook de reden waarom wij het liever niet hebben over de 'kleine kernen'. Wij spreken liever over 'krachtige kernen'.

Hoe zorgen we er nou voor dat deze kernen ook krachtig blijven? Door ideeën die vanuit de samenleving ontstaan proberen zo goed mogelijk te faciliteren. Dat betekent dat je met je voeten in de klei moet staan als raadslid en goed luistert naar je inwoners. Dat proberen we dan ook zo goed mogelijk te doen. Luisteren naar ideeën om de leefomgeving aantrekkelijk en veilig te houden, maar ook te luisteren naar zorgen en kansen die er zijn. Dat begint natuurlijk vooral thuis. We willen allemaal een fijne omgeving om te wonen. Een plek waar je je kinderen of kleinkinderen met een gerust hart kunt zien opgroeien. Daarom willen we aandacht voor voldoende woningaanbod voor starters zodat we jongeren behouden. En voor ouderen is het belangrijk dat zij in hun laatste levensfase hier fijn kunnen blijven wonen.

Wat veel mensen niet weten is dat de Provincie Overijssel veel invloed heeft op het aantal woningen die mogen worden gebouwd in de gemeente.

Wij willen daar als CDA Hardenberg meer zeggenschap over krijgen, zodat wij met de Plaatselijk Belangen en de woningcorporaties kunnen kijken naar de behoeftes en veel sneller kunnen schakelen.

Naast het wonen hebben we ook aandacht voor het wegennetwerk en het openbaar vervoer. De wegen houden immers niet op bij de gemeentelijke grenzen. De behoeftes op het gebied van transport en openbaar vervoer worden extra sterk gevoeld in onze krachtige kernen. Er moet ook wat te beleven zijn, want een beetje reuring zorgt er voor dat een kern bruist.

Wij geloven dat kleine evenementen zoals een muziekfestijn of de activiteiten die horen bij een feestweek bijdragen aan de samenhorigheid onder de inwoners en de vitaliteit van de kernen in onze gemeente. Het CDA ziet dan ook graag dat er ook subsidie blijft bestaan voor deze lokale initiatieven. Het kan niet zo zijn dat er alleen geld is voor grote festiviteiten in het centrum van Hardenberg.

Zoals gezegd wordt er nauw samengewerkt met de provincie Overijssel en het CDA Hardenberg zoekt op haar beurt weer de verbinding met de inwoners. Dit gebeurt bijvoorbeeld via het Plaatselijk Belang en via andere vormen van burgerparticipatie.

Ik noem even de Krimse Kracht, de bruggenbouwers van Balkbrug en Lutten Leeft.

Regelmatig moeten we besluiten nemen in samenwerking met de provincie. Onze lijnen zijn kort met de provincie. We hebben zo echt een enorme slagkracht. Dat houden we natuurlijk graag zo! Geef onze gemeente dus een stem op 20 maart en stem CDA. We hebben twee kandidaten uit de gemeente Hardenberg. Henk Meulink en Douwe Prinsse. Met hen kunnen we er voor zorgen dat ook ons belang wordt vertegenwoordigd in de provincie. Want samen gaan wij voor een krachtige gemeente!

Birgit Rusken, CDA Hardenberg