Hardenberg

Kloosterhaar gaat uitbreiden met koopwoningen

Door de redactie

Het college van B en W stelt de raad voor om in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Kloosterhaar, woongebied De Meerstal II.

Vanaf 2009 is de nieuwe woonwijk De Meerstal (fase I) gebouwd aan de westzijde van Kloosterhaar. Nu dit plan grotendeels is voltooid en er in Kloosterhaar nog steeds behoefte is aan nieuwe woningen kan er een start gemaakt worden met De Meerstal II. Meerstal II maakt zestien nieuwe woningen direct mogelijk. En daarnaast kunnen er nog maximaal twintig woningen nader worden uitgewerkt. De 16 woningen bestaan uit 14 twee-onder-een-kap-woningen en twee vrijstaande woningen allemaal in de particuliere sector. Het plan bevat geen sociale huurwoningen omdat deze in de Meerstal I moeizaam worden ingevuld en hier onvoldoende behoefte aan is. Het gebied is een agrarisch perceel aan de zuid, west- en noordzijde.