Ommen

Kleine windmolens mogelijk verplaatst

Door de redactie

B&W van de gemeente Ommen zijn bereid medewerking te verlenen aan het verplaatsen van twee kleine windmolens bij een agrarisch bedrijf aan de Stenendijk in Beerzerveld. De eigenaar wil ze graag verplaatsen omdat op de huidige locatie de opbrengst tegenvalt.

De twee kleine windmolens zijn vorig jaar bij het bedrijf geplaatst in het kader van een gemeentelijk pilotproject waarvoor ze daar tien jaar lang mogen blijven staan. Het bestemmingsplan 'Buitengebied' van de gemeente Ommen staat de bouw van windmolens met een maximale tiphoogte van vijftien meter bij agrarische bedrijven al toe. Bij deze pilot wordt daarvan afgeweken omdat de tiphoogte 21 meter bedraagt en de molens buiten het agrarisch bouwvlak gebouwd zijn. De molens staan er nu ongeveer een jaar en nu blijkt dat de opbrengst beduidend minder is dan waartoe de molens in staat zijn, waarschijnlijk doordat ze relatief dicht bij de bebouwing staan. De eigenaar wil de molens daarom graag verplaatsen naar een locatie verder van de gebouwen af in de verwachting dat ze daar meer wind vangen en daarmee rendabel worden.

Ommen ziet de gewenste verplaatsing als een stap binnen de bestaande pilot. Het kan duidelijk maken of verplaatsing echt bijdraagt aan een toename van de windvang en een hoger rendement. Tegelijk wordt duidelijk wat het effect is op de ruimtelijke uitstraling. De gemeente kan de inzichten die zo worden opgedaan goed gebruiken bij het ontwikkelen van nieuw beleid voor kleine windmolens en is daarom bereid mee te werken aan de verplaatsing. De termijn waarop de molens weer verwijderd moeten worden blijft ongewijzigd: 29 mei 2029.

Mening omwonenden

De eigenaar heeft drie mogelijke nieuwe locaties aangedragen, met een voorkeur voor optie 1. Daarbij worden de molens dieper het land in geplaatst en staan dan ook verder van omwonenden af. De gemeente wil met het oog op de omgevingsvergunning nog wel van omwonenden met zicht op de molens weten hoe zij denken over de gewenste verplaatsing.

Risico

Omdat er slechts sprake is van een pilot, is het nu nog niet duidelijk of de straks gehanteerde afstand tot het bouwvlak ook gaat passen in het toekomstige beleid voor kleinschalige windmolens. De eigenaar loopt dus het risico dat de molens na afloop van de pilot opnieuw verplaatst moeten worden.