Hardenberg

Kleine en grote dingen maar allemaal belangrijk

Door de redactie

Duurzaamheid, bereikbaarheid en begrotingen. Allemaal grote dingen waar we het in de politiek over hebben. We moeten alleen niet uit het oog verliezen waar we het voor doen. We doen het voor onze omgeving. En als GroenLinks om deze zo groen, gezond en leefbaar mogelijk te houden.

Neem de motie steenbreek. We vroegen de gemeente zich aan te sluiten bij Operatie Steenbreek. Doel is om zoveel mogelijk groen in de tuinen en de openbare ruimte te behouden en steen waar het kan te beperken. Dat bevordert de ecologie en de waterhuishouding. Aanvankelijk waren er wel vragen over wat we er nu concreet meer bereikten. Twee weken geleden kregen we het goede nieuws dat het College nu aan een actieplan werkt om de verstening tegen te gaan. We zullen er op letten dat ook bij nieuwe uitbreidingsprojecten en vernieuwing van infrastructuur ruim plaats is voor groen. Zo biedt het nieuwe kruispunt in Balkbrug een uitgelezen mogelijkheid om het dorp een heel nieuw aanzicht te geven. Maar ook het stationsgebied in Hardenberg kan meer groen gebruiken, net als het centrum van Dedemsvaart. Eigenlijk kunnen we een hele lijst bedenken waarvan wij zeggen: meer groen, minder beton. Ook in de tuinen kan veel meer groen in plaats stenen. Het is geweldig om van mensen te horen dat zij hier al mee bezig zijn. Voor de waterhuishouding, het klimaat, de biodiversiteit of gewoon omdat het ook veel mooier en gezelliger is.

We noemden zojuist Balkbrug al even. Het mooie aan Balkbrug is de enorme betrokkenheid van het dorp bij de plannen. De kwetsbaarheid maakt het dat het iets wat we absoluut moeten koesteren. De betrokkenheid is erg belangrijk maar als je er te weinig mee doet raak je die immers snel weer kwijt. We moeten betrokken inwoners op een podium zetten, naar ze luisteren en dan hun signalen verwerken in de besluiten die we nemen. Zo kunnen we gebiedsgericht werken, iedere kern is anders en heeft andere belangen. Er is niemand die die belangen zo goed kent als de inwoners zelf. En natuurlijk moeten de betrokkenen een goede afspiegeling zijn van de lokale bevolking van de dorpen zijn maar daar zijn wij niet zo bang voor want wie wil er nou niet betrokken zijn bij hoe het eigen dorp eruit ziet.

Het is ook aan onze raad om signalen vanuit de samenleving naar voren te brengen. Zo stelde GroenLinks onlangs vragen over een ondernemer waarvan wij hoorden dat hij een zaak wilde openen maar dat dit van de gemeente niet mocht. De communicatie naar de pandeigenaar en ondernemer schoot volgens onze fractie te kort. Dat het College dat anders ziet is hun goed recht. Wij hopen alleen wel dat er heel snel samen met de ondernemer een oplossing gevonden zal worden. Wij blijven dit op de voet volgen. Het opkomen voor een ondernemer zou niet bij GroenLinks passen, was een opmerking die we hoorden. Een onterecht beeld, GroenLinks zal zich altijd voor individuele gevallen inzetten. Natuurlijk doen we daarmee niet af aan onze duidelijke idealen, bijvoorbee;d dat iedereen kansen moet krijgen.

Dan sluiten we graag af met een oproep: Ga 20 maart stemmen! Voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. Het liefst natuurlijk op GroenLinks en Water Natuurlijk maar dat hoeft niet. Het belangrijkste is dat u uw stem laat horen. Zo kunnen we ons ook na 20 maart op lokaal, regionaal en landelijk niveau inzetten voor een groene en mooie toekomst.

GroenLinks, Romano Boshove