Hardenberg

Kinderen weer naar school

Door de redactie

Ook op cbs De Fontein te Lutten gingen op 11 mei de schooldeuren weer open. De vlag uit, ballonnen aan het hek, slingers in de klas, teksten op het raam met 'Welkom, wat fijn dat jullie er weer zijn', en helaas de ouders op afstand.

G. Brokelman

In de gehalveerde groepen werd gestart met een feestelijk onthaal en als team hadden ze afgesproken: Vooral inzetten op het welbevinden van alle leerlingen.

Janneke Rouwenhorst, directeur De Fontein in Lutten had aan haar collega's de vraag voorgelegd: Hoe heb jij en hoe hebben je leerlingen de afgelopen periode ervaren? Een greep uit de reacties:

*Waardering en respect voor de ouders, hun steun en hulp was echt heel fijn. Ook zij hadden hun eigen werk te doen en kregen er opeens een hele belangrijke taak bij. Voor de kinderen was dit van wezenlijk belang.

*We mogen trots zijn op wat we als team voor elkaar hebben gekregen. We hebben laten zien dat we digitaal goed uit de voeten kunnen, we zijn creatief geweest in het maken van leuke filmpjes, het digitaal opnemen van prentenboeken en andere lessen en het begeleiden van kinderen op afstand. Ook de kinderen hebben laten zien dat ze goed digitaal kunnen werken.

*Er ging een nieuwe wereld voor ons open door het videobellen, het chatten, het werken met Google-Meet. Wellicht biedt dit ook mogelijkheden voor de toekomst van ons onderwijs.

*Wat als moeilijk is ervaren, is het voldoende kunnen begeleiden van elk individueel kind op afstand.

Voor een leerkracht was het soms lastig om privé en werk goed te combineren, het begeleiden van de schoolkinderen en je eigen kinderen liep door elkaar. Bij ons thuis (leerkracht) was het soms net een crisiscentrum.

*We hebben een geweldig goede samenwerking ervaren als team, er werden ideeën uitgewisseld en hulp geboden. En in no time was er een goed plan geregeld t.a.v. het thuiswerken.

*Als grootste minpunt is ervaren: Het missen van het fysieke contact met de kinderen en de collega's; ook de kinderen hebben elkaar heel erg gemist.

*Wat erg leuk was, was het versturen van post, foto's en filmpjes tussen kinderen, ouders en leerkracht en v.v.

*Het contact met ouders is verbeterd; het contact met verschillende ouders is intensiever geworden! Ook hebben ouders een veel beter beeld gekregen van wat er allemaal op school wordt gedaan.

*Als leerkracht weet je nu nog beter waarom je dit vak hebt gekozen. Door het gemis merk je des te meer wat voor band je eigenlijk hebt opgebouwd met kinderen en met collega's.

Hoe verder?

"Uiteraard nemen we de maatregelen van het RIVM in acht, die zijn inmiddels bekend. De 1,5 meter samenleving gaan we op een school niet redden, maar daar proberen we natuurlijk zoveel mogelijk wel rekening mee te houden. Wij hebben vooral gekozen voor ruime looppaden voor de collega's, zodat zij voldoende afstand kunnen houden. De aankomende periode is het vooral van belang om weer groepsdynamiek op te bouwen en een luisterend oor te zijn voor de kinderen. Daarop ligt onze focus. Ook aan ouders is gevraagd hun ervaringen kenbaar te maken. Met een goed plan, het werken in niveaugroepen met extra inzet van personeel en duidelijke 'corona-afspraken' hopen we dat we een goede tijd tegemoet gaan. Iedereen is blij dat de school weer open gaat!", aldus Janneke Rouwenhorst.