Hardenberg

Kinderen weer naar de opvang

Door de redactie

Nadat het kabinet besloot om vanaf 16 maart de kinderopvang deels te sluiten was het letterlijk even stil aan de andere kant van de beeldbuis. Dit betekende dat het grootste deel van de kinderen vanuit de kinderopvang thuisbleef. Voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen, zoals de zorg, onderwijs, politie, openbaar vervoer en brandweer was er wel opvang op het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Wat zou dit betekenen?

De pedagogisch medewerkers en management van kinderdagverblijf de Dassenburcht kijken terug op een bijzondere periode met onzekerheden maar ook kansen. "We hebben de schouders eronder gezet, we moesten maar gingen ook door. Ondanks de Corona en de daarbij komende onzekerheden hebben wij de werkzaamheden in de kinderopvang positief vervolgd", laat Marjon Kwant, mededirecteur algemene zaken Kinderdagverblijf de Dassenburcht weten.

PUK, een belangrijk figuur

De contacten met de kinderen en thuis werden op een andere manier ingevuld. Zo werden er filmpjes, foto's en een wekelijkse thuisbingo gemaakt rondom het thema en een belangrijk figuur in de kinderopvang, PUK. Puk was net gestart met het thema 'Eet smakelijk' en daar lagen zeker kansen om thuis mee door te gaan. Puk vond het maar vreemd zo alleen en door verhalen en filmpjes met Puk in de hoofdrol werd op deze manier het jonge kind betrokken bij de activiteiten van de opvang.

Thuiswerk

Net zoals het onderwijs werd dus ook vanuit de kinderopvang 'thuiswerk' aangeboden. Geen verplichting maar tips, werk- en spelbladen voor de ouders waarmee zij, vrijblijvend, de dreumes en peuter thuis konden activeren en stimuleren. "Voor de VVE-kinderen gingen we nog een stapje verder. Zij ontvingen extra materialen thuis waardoor ouders op een speelse manier thuis binnen en buiten aan de gang konden. Bellenblaas, stoepkrijt, kleurpotloden werden gedeeld samen met woordkaarten, lotto en memoryspel over het thema", vertelt Marjon Kwant.

Nieuwe opvangvorm

Er kwam een nieuwe opvangvorm 'noodopvang' voor ouders uit cruciale beroepen. "En om de basisscholen waar nodig te ontlasten, kwamen er ook kinderen binnen de noodopvang waardoor de pedagogisch medewerkers in de wereld stapten van onder andere 'digitaal huiswerk'. Een leuke en leerzame afwisseling vonden de pedagogische medewerkers deze nieuwe vorm van Buitenschoolse opvang.

Terugblik

"We hebben afgelopen periode geleerd dat door de inzet en toewijding van iedereen werkzaam binnen de organisatie, maar ook daarom heen veel extra en onbekende zaken geregeld konden worden. Er werd in de breedste zin een beroep gedaan op de flexibiliteit creativiteit en oplossing gerichtheid van de kinderopvang. Denk aan de inrichting van de noodopvang, thuiswerk voor jonge kinderen, inbeeld krijgen en houden van kwetsbare gezinnen. Ik vind dat we hier samen goed in zijn geslaagd. Door mee te denken en te anticiperen op toch vaak wisselende berichtgeving vanuit de overheid en GGD is een passend Corona beleid gekomen. In korte tijd moesten organisaties elkaar nog meer benaderen voorlichten en de samenwerking afstemmen conform regels vanuit de overheid. Tussen de samenwerking en overleg tussen de verschillende partijen liggen zeker verbeterpunten, maar het 'onbekende' zorgde ook voor mooie initiatieven onderling in de omliggende dorpen".

Compensatieregeling

Als gevolg van deze crisis zien wij nu al dat ouders nu al werkeloos zijn of niet met een seizoen baan kunnen starten. "Deze ouders willen dan begrijpelijk per direct van het contract af. De overheid heeft een compensatieregeling getroffen waarbij de eigen bijdrage weer terugbetaald wordt aan de ouders. Als kinderopvang werken we hieraan mee door vanaf nu de facturen maandelijks af te dragen aan de belastingdienst. Dit werd al verplicht vanaf medio juni 2020 maar door dit eerder te verzorgen krijgen ouders ook eerder de compensatie. Wat wij niet kunnen en willen is ouders dwingen tot betalen van de afgelopen maanden, alleen beargumenteren het belang van betalen en dat verzwaard ons werk wel. Werkdagen van gemiddeld 15 uur op een dag zijn hierdoor eerder regel dan uitzondering helaas. We weten niet wat de gevolgen op korte of langere termijn gaan worden voor de kinderopvang. Neemt de werkloosheid toe in deze regio, kiezen ouders weer voor informele circuits en zal daarom de vraag afnemen?"; aldus Letty Hulzebosch mededirecteur financiële zaken.

Eén ouder op de groep

Maandag 11 mei kwam er vanuit de regering weer meer ruimte om kinderen toe te laten op de kinderopvang. "Wel met aanvullende gezondheidsmaatregelen waaronder een pittige 'geen ouder meer op de groep'. We hebben inmiddels een zwaaiplek buiten en een safe-zone binnen waardoor we op afstand een jong kind overdragen naar elkaar. Even wennen maar het werkt", eindigt Marjon het gesprek.