Hardenberg

Kinderen planten knotwilgen en struiken

Door de redactie

Kinderen van de Christelijke Basisschool Balkbrug en wethouder Gitta Luiten hebben op woensdag 27 maart knotwilgen en struiken bij de nieuw waterberging De Omloop in Balkbrug gepland. Door omstandigheden kon dit niet plaatsvinden tijdens de boomfeestdag

De kinderen hebben 17 bomen en 750 struiken geplant en dragen daarmee bij aan een duurzamer wereld. Door het planten van bomen en struiken wordt een bijdrage geleverd aan de CO2-reductie. Ook leren de kinderen dat bomen en struiken bijdragen aan een betere leefomgeving, doordat groen onder andere een schuilplaats biedt aan dieren en insecten, de leefbaarheid van steden en dorpen vergroot, het (regen)water vasthoudt en het beschermt tegen bodemerosie.