Hardenberg

Kinderen nemen afscheid van school

Door de redactie

Op woensdag 30 januari namen de leerlingen van de Professor Waterinksschool zwaaiend naar de school afscheid van hun schoolgebouw. De Professor Waterinkschool is een school voor speciaal basisonderwijs en valt onder het bestuur van Chrono. Het schoolgebouw, dat momenteel 140 leerlingen huisvest, is verouderd en daarom staat nieuwbouw gepland.

Na een langdurige zoektocht naar geschikte tijdelijke huisvesting lijkt niets de nieuwbouw van de Professor Waterinkschool in Hardenberg nog in de weg te staan. Leerlingen en docenten zullen vanaf maandag zich huisvesten in noodunits aan de Parkweg. Twee groepen zullen uitwijken naar de Bloemenhof.