Hardenberg

Kinderdagverblijf wordt woning

Door de redactie

Het college van B en W van de gemeente Hardenberg heeft besloten om in principe in te stemmen met het realiseren van een woning in het pand aan de Riddersporrstraat 3 in Dedemsvaart.

Dit pand is tot voor kort in gebruik geweest als kinderdagverblijf en was voorheen een schoolgebouw. Het gebouw zal in de toekomst geen onderwijskundige functie meer hebben. De stichting wil het pand dan ook verkopen. Door het gebouw een functie als woning te geven past het bij de andere woningen in de directe omgeving. Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan 'Dedemsvaart' en heeft hierin de bestemming 'maatschappelijk'. Deze bestemming laat uitsluitend het bestaande aantal dienstwoningen toe. Omdat ter plaatse nu geen dienstwoning aanwezig is én omdat de initiatiefnemer er als particulier wil gaan wonen is het plan in strijd met de bestemming. Aan het plan kan uitsluitend medewerking worden verleend door de bestemming te wijzigen of door een omgevingsvergunning te verlenen.

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer