Kinderpersbureau

Kid's 'n Ko

Door de redactie

Door Suzanne de Jong

Kindercentrum Kids 'n Ko in Baalder is heel leuk en er zijn aardige kinderen en leidsters. Er is dagopvang voor kleine kinderen, er is BSO voor basisschoolkinderen en een peuterspeelhuis voor peuters. Dat is hetzelfde als een peuterspeelzaal, maar dan huiselijker.

Kids 'n Ko bestaat dit jaar al 12 jaar en Geronda is de eigenaar van Kids 'n Ko. Geronda Nieman was vroeger juf op een Jenaplan basisschool. Zij vond alle groepen even leuk. En raadt eens welke stint het oudst is roze of groen... De groene maar nu gebruikt Kids 'n Ko ze niet, maar hopelijk mag dat weer snel. Bij Kids 'n Ko hoef je je niet te vervelen. Ook is er iedere vierde woensdag van de maand Kidsclub in de Wijkboerderij in Baalder, behalve in de zomervakantie. Dit zijn 11 kidsclubs per jaar en Kids 'n Ko organiseert dit. In de vakantie hoef je je ook niet te vervelen, want iedere vakantie is er een leuk programma met uitjes. Vorig jaar is Kids 'n Ko met de oudste kinderen naar een klimpark geweest, dat was een idee van de kinderen. Tijdens een kindervergadering die er elke maand is, hebben de kinderen dat gezegd en Kids 'n Ko luistert hier goed naar. Kinderen met ad(h)d kunnen op een andere plek uitblazen als ze rust willen. Kids 'n Ko heeft nu 4 locaties: in Baalder, Baalderveld en sinds september 2019 ook in de Marslanden.