Hardenberg

Kerstboom

Door de redactie

Onder deze rubriek worden ingezonden brieven alleen geplaatst mits voorzien van naam en woonplaats en wanneer andere contactgegevens bekend zijn bij de redactie. De redactie is geenszins verantwoordelijk voor de inhoud, maar behoudt zich het recht voor teksten in te korten.

Raar, er stond dit jaar helemaal geen kerstboom op de Markt in Hardenberg. Men heeft het hier vaak over de stad Hardenberg. Ja Stad. Maar gezien dit feit met de allure van een gat, waarvan acte.

Gerard Kats

De Spinde 78

06-12673206