Twenterand

Kernteams Twenterand van toegevoegde waarde

Door de redactie

In 2017 zijn vanuit een pilot kernteams gestart in Twenterand. Daarbij komen gemeentelijke consulenten en diverse partners uit het sociaal domein wekelijks bij elkaar om samen te zoeken naar de beste oplossing voor inwoners met een hulpvraag. Er wordt vooral gekeken hoe de zorg en ondersteuning dichtbij de inwoner kan worden georganiseerd. De pilot is dusdanig succesvol dat deze aanpak een vast onderdeel wordt van de werkwijze. Uit de evaluatie blijkt dat mede dankzij de inzet van de kernteams meer gebruik wordt gemaakt van het voorliggend veld. Dat is zorg waar inwoners zonder indicatie naartoe kunnen.

Sociaal domein wethouder Mark Paters is blij met succesvolle werkwijze van de kernteams: "Op deze manier proberen we zwaardere hulp te voorkomen door problemen in een vroeg stadium snel, licht en dicht bij huis samen met de inwoner op te oplossen. Van alle opgeloste hulpvragen in de kernteams zien we dat zo'n 45 procent in combinatie met het voorliggend veld wordt opgelost".

Verschil kernteam - wijkteam

Twenterand werkt nu een aantal jaren met twee kernteams. Er is een kernteam voor Westerhaar en Vriezenveen en een kernteam voor Vroomshoop en Den Ham. Een kernteam is niet hetzelfde als een wijkteam waar veel andere gemeenten mee werken. Bij wijkteams gaat de hulpverlener doorgaans met inwoners zelf om tafel om mee te werken aan een oplossing voor de hulpvraag. Het kernteam daarentegen is een overlegstructuur waar gemeentelijke consulenten en professionals uit het voorliggend veld samen beoordelen in hoeverre hulpvragen van inwoners te beantwoorden zijn in (combinatie met) het voorliggend veld. Inwoners worden hier vanzelfsprekend nauw bij betrokken maar zitten tijdens een kernteam overleg niet zelf aan tafel.

Vervolg

Wethouder Paters: "We zijn erg tevreden met het functioneren van de kernteams. We gaan deze nu vast opnemen in onze werkwijze binnen het sociaal domein. Ook gaan we nog nadrukkelijker kijken of we onze inwoners nog meer kunnen helpen in het voorliggend veld, dicht bij huis en laagdrempelig omdat we zien dat dat is wat hen het beste helpt. Daarbij kijken we niet alleen naar de eerste fase van een hulpvraag maar ook naar hoe het daarna met de inwoners gaat en eventuele nazorg".

Lerende overheid

De gemeente Twenterand werkt op verschillende terreinen hard aan de aanbevelingen die de VNG-visitatiecommissie eind vorig jaar heeft gedaan. Door het houden van interviews met de deelnemers van de kernteams en data-analyse wordt in de evaluatie meer duidelijk over waarom het voorliggend veld bij bepaalde hulpvragen succesvol is. Ook blijkt eruit hoe het voorliggend veld vaker een oplossing kan bieden voor hulpvragen waar nu nog zwaardere zorg voor wordt ingezet. Sinds dit jaar monitoren de kernteams structureel op meer zaken waardoor de gemeente en haar partners nog uitgebreider kunnen onderzoeken wat wel en niet werkt in het belang van onze inwoners.