Hardenberg

Kerk in Actie zoekt collectanten

Door de redactie

In november en december van dit jaar houdt Kerk in Actie een landelijke huis-aan-huiscollecte voor hulp aan vluchtelingenkinderen in Griekenland. Hiervoor zoekt Kerk in Actie nog collectanten. Doet u mee?

In Griekse vluchtelingenkampen verblijven duizenden kinderen. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar een veilige plek. Kerk in Actie helpt met voedsel, kleding en onderwijs en probeert deze kinderen op een betere plek te krijgen. Door het organiseren van een landelijke collecte hoopt Kerk in Actie dat meer mensen betrokken raken bij haar werk. Kerk in Actie heeft inmiddels voor ruim zeshonderd plaatsen in Nederland collectecoördinatoren en collectanten geworven, maar is nog op zoek naar collectanten. Wilt u zich inzetten voor vluchtelingenkinderen? Meld u dan aan als collectant bij de plaatselijke collectecoördinator. Voor Dedemsvaart is dat Annet Auf der Haar, 0523-785082. U kunt zich ook opgeven bij het landelijk collecteteam van Kerk in Actie: 030-8801510, collecte@kerkinactie.nl of via kerkinactie.n/huisaanhuiscollecte.

Tegen armoede en onrecht

Kerk in Actie is het diaconale programma van de Protestantse Kerk in Nederland. De organisatie zet zich wereldwijd in tegen armoede en onrecht. De projecten van Kerk in Actie richten zich op mensen slachtoffer zijn van rampen en conflicten, mensen die niet in vrijheid kunnen geloven en mensen die leven in armoede. Een belangrijk deel van het werk van Kerk in Actie richt zich op kinderen die in de knel zitten door oorlog, armoede of uitbuiting. Kijk ook op kerkactie.nl.

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer