Hardenberg

Katholieke Bond Ouderen Slagharen maakt Herman Pieper erelid

Door de redactie

Maandagavond 18 februari hield de Katholieke Bond Ouderen Slagharen e.o. de Algemene Leden Jaarvergadering in het parochiezaaltje van de RK kerk in Slagharen.

Vorig jaar werd reeds afscheid genomen van de 83-jarige Herman Pieper als bestuurslid. Hij was medeoprichter in 1998 en 20 jaar bestuurslid waarvan hij 15 jaar de voorzittershamer hanteerde. Maandagavond is hij benoemd als erelid van de KBO-afdeling en uit handen van de huidige voorzitter Bernhard Sibelt werd hem de bijbehorende oorkonde overhandigd. Tevens werd Anneke Bouwhuis bedankt voor haar rol in het bestuur. Zij beheerde 12 jaar lang met verve het secretariaat.Haar rol werd overgenomen door Annie Kleinheerenbrink. Het KBO-PCOB is de grootste landelijke seniorenbond met in totaal meer dan een kwart miljoen leden. Ze behartigt actief de belangen van 50-plussers in politiek Den Haag. De 'vakbond' voor ouderen maakt zich sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar. Tien keer per jaar komt er een KBO-PCOB magazine uit met verhalen uit het veld en belangrijke informatie voor wat senioren bezig houdt. De afdeling Slagharen e.o. is met ruim 270 leden een van de grotere organisaties in Overijssel. Er worden uitjes georganiseerd en informatieavonden met gastsprekers. De avond van de jaarlijkse ledenvergadering werd goed bezocht en afgesloten met een bingo.