Coevorden

Katholiek uitvaartritueel in Stedelijk Museum Coevorden

Door de redactie

In het kader van de tentoonstelling 'Dood en begraven' in het Stedelijk Museum Coevorden is er op zondag 30 juni, om 14.00 uur, een lezing over het rooms-katholieke uitvaartritueel. Deze lezing wordt gehouden door pastoor Tjitze Tjepkema en zal ongeveer drie kwartier duren. Daarna is er gelegenheid om met de inleider naar de H. Willibrorduskerk aan de Wilhelminasingel in Coevorden te gaan om daar te ervaren wat dit ritueel zo anders en uniek maakt.

Het rooms-katholiek uitvaartritueel stimuleert om het afscheid van een dierbare overledene te beleven met alle zintuigen. Er zijn behalve teksten uit de Bijbel en de uitleg ervan, ook eeuwenoude Latijnse gezangen en hedendaagse liederen te horen. Er is veel te zien: liturgische kleding, kaarsen, bloemen, beelden, glas-in-loodramen. De geur van wierook prikkelt het vermogen om door de reuk het afscheid te beleven. Bij de vredewens wordt de mogelijkheid gegeven om elkaar als aanwezigen even de hand te drukken. Na de zintuigen van het horen, zien, ruiken en aanraken komt daar ook nog eens het proeven bij voor degenen die ter communie kunnen en mogen gaan. In dit door de eeuwen heen veranderde en steeds veranderend ritueel blijven tijd en eeuwigheid elkaar raken.

Aanmelden

Deelname aan de lezing kost vijf euro per persoon en is inclusief koffie en thee. Aanmelden kan uiterlijk tot 27 juni via info@museumcoevorden.nl onder vermelding van 'lezing 30 juni'. Let op: er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Telefoonnummer: 088-0128315.