Hardenberg

Karakteristieke gebouwen en plekken

Door de redactie

Maandagmiddag 7 oktober wandelde wethouder Jan ten Kate samen met een vertegenwoordiger van de Historische Vereniging en adviseurs van het Oversticht door Gramsbergen. Tijdens de wandeling werden de bevindingen uit de inventarisatie van de karakterstieke gebouwen en plekken in de gemeente Hardenberg in de praktijk getoetst. Het startpunt van de wandeling was de hoek van De Esch en de Overmaat.

Welke bijzondere gebouwen of plekken in de gemeente Hardenberg verdienen extra bescherming? Die vraag werd deze zomer beantwoord in een inventarisatie van karakteristieke gebouwen en plekken. Medewerkers van Het Oversticht gingen hiervoor in alle kernen de straat op. Inwoners konden ook zelf gebouwen of plekken aandragen.

In de gemeente Hardenberg zijn veel gebouwen en plekken die niet weg te denken zijn uit het straatbeeld of belangrijk zijn voor de geschiedenis. Het kan gaan om een karakteristiek gebouw op een prominente plek, een park met een bijzondere vijver of een kanaal dat bepalend is voor een dorp. Dergelijke gebouwen en plekken zijn beeldbepalend voor een buurt of dorp. Toch staan ze vaak niet op de gemeentelijke of Rijksmonumentenlijst. Daardoor genieten ze geen bijzondere bescherming tegen aanpassing of zelfs sloop.

Inventarisatie

De gemeente Hardenberg wil karakteristieke gebouwen en plekken beter beschermen. Daarom heeft de gemeente stichting Het Oversticht gevraagd in beeld te brengen welke beeldbepalende panden of plekken er zijn in de gemeente. Hiervoor vindt allereerst een inventarisatie plaats. Medewerkers van Het Oversticht bezochten in juli en augustus alle kernen in de gemeente Hardenberg om te kijken wat mogelijk beeldbepalende panden of plekken zijn. Daarbij maakten ze ook foto's.

De inventarisatie in de kernen en de suggesties van inwoners leiden tot een groslijst met gebouwen en panden. De gebouwen en panden werden vervolgens nader bekeken.

Bescherming

De uiteindelijke lijst met karakteristieke gebouwen en plekken die overblijft, wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Dan wordt ook duidelijk op welke manier de gemeente deze gebouwen en plekken wil beschermen bij ontwikkelingen. Het is bijvoorbeeld goed mogelijk dat de gemeente bij het beoordelen van plannen voor gebouwen of plekken op de lijst nadere voorwaarden stelt.