Hardenberg

Kans om uitstraling te verbeteren

Door de redactie

Het verkeer dat in en door Balkbrug moet rijden, heeft vanaf februari tot medio 2021 last van de werkzaamheden op de kruising van de N377 (Slagharen- Lichtmis) en de Ommerweg-Meppelerweg. "De werkzaamheden verlopen volgens planning" laat Bettie Kamp namens Vechtdal Verbinding weten. "Voor alsnog voorzien we geen problemen in de voortgang van de werkzaamheden. Waar nodig treffen we andere maatregelen in verband met het coronavirus".

Midden op die kruising bouwt aannemer VDV aan de nieuwe onderdoorgang. Hiertoe wordt het verkeer, gedurende ruim een jaar, om de bouwplaats heen geleid. Het verkeer kan niet meer recht de N377 oversteken, maar moet om de bouwplaats heen rijden. De onderdoorgang in het centrum van Balkbrug verbindt, als alles klaar is, de beide delen van het dorp weer met elkaar.

Hinder valt mee

"Ondanks de ongerustheid die er van tevoren in het dorp bestond, valt de hinder van de werkzaamheden erg mee. De platte rotonde die tijdelijk is aangebracht werkt goed en je bent als automobilist niet langer onderweg dan anders. Fietsers en voetgangers doen er soms wat langer over om over te steken nu er geen stoplichten meer zijn", laat Loretta Dijk namens Focusgroep Nieuwe Dorpsstraat Balkbrug weten. "Door de maatregelen van het coronavirus was het in de maanden maart en april erg rustig op de weg en kon het verkeer op de Zwolseweg goed doorstromen. De afgelopen tijd is het weer wat drukker geworden en ontstaan er in de spits regelmatig files voor de rotonde, vooral vanuit de richting Nieuwleusen".

Is dit het ideaalbeeld?

De onderdoorgang is al jarenlang een discussie. "Medio 2021 is de onderdoorgang gereed. Als de onderdoorgang klaar is, richten we het gebied boven de onderdoorgang in 'het Dorsplein'. Vertelt Bettie Kamp .Op de vraag of wat nu gerealiseerd wordt het ideaalbeeld is antwoordt Loretta het volgende: "Hierover zijn de meningen in het dorp verdeeld. Plaatselijk Belang en onze focusgroep hopen van harte dat de onderdoorgang voor minder verkeersdrukte in het dorpshart zal zorgen waardoor het daar prettiger vertoeven wordt. Er is in ieder geval straks minder geluidsoverlast en fijnstof van stoppend en optrekkend verkeer doordat het doorgaande verkeer straks doorstroomt. Fietsers en voetgangers in de noord-zuidrichting krijgen voorrang en hoeven dus niet meer te wachten voor stoplichten".

Kans om uitstraling gebied te verbeteren

De Focusgroep 'Nieuwe Dorpsstraat', onderdeel van de actieve bewonersgroep Coalitie 2025 die inmiddels is samengegaan met Plaatselijk Belang Balkbrug, zag de plannen voor een vernieuwde N377 als een kans om de uitstraling van het centrumgebied te verbeteren. De huidige kruising wordt vooral gekenmerkt door asfalt en een rommelig karakter, en het streven van de groep is steeds geweest om een groenere, meer dorpse en veilige noord-zuidverbinding te realiseren tussen de mooie toeristische gebieden van het Reestdal en de Ommerschans. Bijvoorbeeld door van de nieuwe straat een voorrangsweg te maken, klinkerbestrating aan te brengen en een groenere invulling te creëren met meer plekken om elkaar te ontmoeten. Over deze ideeën zijn al enkele jaren gesprekken gevoerd met ondernemers, aanwonenden en de gemeente Hardenberg, die in zijn begroting een substantieel bedrag heeft gereserveerd voor de uitvoering. Het afgelopen half jaar zijn de plannen steeds concreter geworden, nu de groep aan tafel zit met de gemeente en Het Oversticht, een stichting voor de leefomgeving die het proces begeleidt. "Hieruit is een conceptvisie voortgekomen die, ondanks de coronacrisis hopelijk binnenkort, in een bredere bijeenkomst met meer vertegenwoordigers uit het dorp zal worden besproken. Daarna is het de bedoeling dat de gemeente het definitieve plan verder gaat ontwerpen en uitwerken", eindigt Loretta het gesprek.

Bekijk de werkzaamheden op you

Op de foto: De focusgroep Nieuwe Dorpsstraat. V.l.n.r.: Iwan Netteb, Wendy Brouwer, Luc Smink en Loretta Dijk.