Hardenberg

Jumbo Van der Schouw helpt Leger des Heils

Door de redactie

Het Leger des Heils organiseert van 23 tot 28 november een landelijke collecteweek. In voorgaande jaren gingen vrijwilligers dan met de collectebus langs de deuren, dat is dit jaar door de coronamaatregelen moeilijker. Veel vrijwilligers behoren zelf bij een kwetsbare groep en kiezen ervoor om niet huis aan huis te gaan collecteren, uiteraard heeft het Leger des Heils en hebben de coördinatoren daar respect voor. Om toch geld in te kunnen zamelen voor het goede doel, hebben de coördinator van het Leger des Heils in Slagharen, Lutten en Schuinesloot, Zwaannet Bosch, en Jumbo Van der Schouw de handen ineengeslagen.

In deze crisistijd is hulp voor veel mensen harder nodig dan ooit. Steeds meer mensen zijn op zichzelf teruggeworpen en niet iedereen redt het alleen. Het Leger des Heils zet alles op alles om, soms op creatieve manieren, zorg en ondersteuning te kunnen blijven bieden. Zo zijn er digitale 'koffie-uurtjes' ontstaan. En bellen we onze bezoekers op: hoe gaat het met ze, zorgen ze goed voor zichzelf, kunnen we ze ergens bij helpen? Want juist nu is de behoefte aan contact en directe hulp enorm.

Het Leger des Heils heeft door heel Nederland zo'n honderd buurthuiskamers die bedoeld zijn voor de directe omgeving en toegankelijk voor iedereen. Mensen kunnen er terecht voor een kopje koffie, een spelletje, een maaltijd, een (pastoraal) gesprek, zingevingsvragen of bijvoorbeeld tweedehands kleding. In steeds meer locaties wordt ook schuldhulp en huiswerkbegeleiding geboden, aangevuld met lokale activiteiten.

Doel is om mensen uit een sociaal isolement te halen of dit isolement te voorkomen. Zeker voor mensen met minder bestedingsruimte is zo'n locatie vaak echt een vangnet. In deze buurthuiskamers kunnen buurtbewoners elkaar bovendien leren kennen, waardoor gewerkt wordt aan hun sociale netwerk en bovendien de buurt wordt versterkt.

Statiegeldbon

Het overgrote deel van deze buurthuiskamers is niet gesubsidieerd, waardoor het bestaan volledig afhankelijk is van giften en donaties. Nu er niet veel huis aan huis gecollecteerd kan worden in Slagharen, Lutten en Schuinesloot, biedt Jumbo Van der Schouw haar klanten de mogelijkheid om geld of hun statiegeldbonnetje te deponeren in een daartoe bestemde bus. Die bus staat van 23 tot 28 november in de winkel bij het apparaat dat de lege flessen inneemt. Dit initiatief komt naast de huis-aan-huiscollectes en in plaats van de deurcollecte die in voorgaande jaren ook bij Van der Schouw plaatsvond. We hopen dat veel mensen die boodschappen doen, willen bijdragen aan het goede werk van het Leger des Heils, uw steun is hard nodig. Want samenleven doe je niet alleen.