Hardenberg

Juf Rita Dekker 40 jaar op de PWS

Door de redactie

Vrijdag 18 oktober vierde juf Rita Dekker haar veertig-jarig jubileum aan de Professor Waterinkschool te Hardenberg.

In 1979, begon ze, woonachtig (nog steeds) te Westerhaar en net geslaagd voor haar examen aan de Pedagogische Academie te Almelo, aan haar baan aan de Professor Waterinkschool te Hardenberg. Toen nog een school voor Moeilijk Lerende Kinderen (MLK), maar tegenwoordig een School voor Speciaal Basisonderwijs waar lesgegeven wordt aan leerlingen met een breed scala aan hulpvragen. Juf Rita heeft de ontwikkelingen in het lesgeven aan deze kinderen in de loop van de jaren zien gebeuren vertelde directeur Aaldert Renting in een korte toespraak. Begonnen in de onderbouw, groep drie, van de school heeft zij zich opgeworpen tot een allround leerkracht die op dit moment lesgeeft aan de middenbouw.

Vrijdagmorgen werd juf Rita verrast door de leerlingen en collega's. Op een paardenkar, juf Rita's grote hobby is paardrijden, werd zij achter een pony van één van de leerlingen naar school gereden, waar ze door leerlingen en collega's werd ontvangen en toegezongen. "Juf Rita 40 jaar een juffie", klonk het uit 150 keeltjes.

Het feestprogramma bestond verder uit activiteiten rond de thema's paarden, cowboys en indianen én elke groep deed mee aan een dansworkshop onder leiding van Sharon Veltink. En natuurlijk waren er cadeaus van kinderen en collega's en werden de kinderen door juf Rita getrakteerd.