Hardenberg

Jubilarissen bij het HCM en Jan Hulleman wordt erelid

Door de redactie

Tijdens de algemene ledenvergadering van het HCM werden op woensdag 3 april zeven leden gehuldigd omdat zij minimaal 25 jaar lid waren van het koor. In aanwezigheid van de overige leden én partners en andere familieleden ontvingen Johan Hamhuis en Herman Houwaard de HCM speld. Wim Timmerman ontving zijn huldeblijken vanwege zijn veertigjarig jubileum, terwijl Jan Doldersum, Gerrit Bosscher en Mans Meilink al 45 jaar hun beste beentje voorzetten voor hun koor.

Henk Leideman spande van dit zevental de kroon. Hij ontving naast de bloemen de glazen sculptuur van het HCM omdat hij al 50 jaar lid was. Op de foto v.l.n.r. Johan Hamhuis, Jan Doldersum, Herman Houwaard, Gerrit Bosscher, Henk Leideman, Willem Timmerman en Mans Meilink.

Daarnaast besloten de leden van het koor, de voordracht van het bestuur te ondersteunen om Jan Hulleman, die in februari al zijn 55-jarig zang-jubileum vierde, te benoemen tot erelid. Dit vanwege zijn vele verdiensten voor het koor. Zo was Jan Hulleman in twee periodes maar liefst 13 jaar voorzitter van het koor.