Hardenberg

Jubal wil graag

Door de redactie

Zoals zovelen snakken ook de muzikanten van muziekvereniging Jubal ernaar om weer gezamenlijk te repeteren of op te treden. Door de lockdown is het clubgebouw gesloten, vinden de muzieklessen nu online plaats en volgen bijvoorbeeld twee leden van de twirlgroep Webinars van de NBTA, vertelt algemeen voorzitter René van den Berg.

 

Hij geeft aan ontzettend trots te zijn op alle leden, docenten, ouders/verzorgers en vrijwilligers zoals zij zich het afgelopen jaar hebben gehouden aan de strenge maatregelen in verband met corona. "Zelfs het maandelijks ophalen van het oud papier vindt coronaproof plaats door vrijwilligers. Hiervoor gelden ook strenge eisen. Hopelijk gaan we dit jaar weer langzaam over naar een meer normale situatie. Tijdens de aangekondigde persconferentie op dinsdag 12 januari a.s. weten we of deze strenge lockdown heeft geholpen om het aantal besmettingen omlaag te krijgen en of er wellicht een versoepeling mogelijk is. Hopelijk kunnen we dan medio maart/april weer voorzichtig plannen maken en de uitgestelde activiteiten van 2020 dit jaar alsnog realiseren. Ik noem maar even de deelname aan Dancing aan de Vaart en De Gemeentevlag, de organisatie van De Beste Dirigent (medio september 2021) en een eigen Twirlfestival (zaterdag 2 oktober 2021) in De Citadel, de voorbereidingen voor ons 60-jarig jubileum in 2022 en de vele optredens en wedstrijden van alle afdelingen die in 2020 niet door konden gaan".