Hardenberg

Jongeren voelen zich eenzaam!

Door de redactie

De coronacrisis heeft een grote impact op jongeren. Steeds meer jongeren voelen zich namelijk eenzaam door alle maatregelen. Als je kijkt naar het landelijke gemiddelde voelt veertig tot zeventig procent van de 12-25-jarigen zich weleens eenzaam. En drie tot tien procent van de jongeren is langdurig eenzaam (bron Movisie).

De Stuw Social Werk vraagt ook extra aandacht voor het thema eenzaamheid. (Zie ook de film). "Het is lastig om in cijfers uit te drukken of er in de gemeente Hardenberg veel eenzaamheid is. Maar deze cijfers betekenen dat er ook in Hardenberg aandacht moet zijn voor dit thema. Er heerst veel schaamte rondom het onderwerp eenzaamheid. Jongeren trekken niet snel aan de bel en het is lastig om het te signaleren. We proberen door middel van social media en een video, jongeren uit te leggen dat het 'oke' is om hulp te vragen en dat we iets voor ze kunnen betekenen", vertelt Emmelie Luiken, jongerenwerkster bij De Stuw.

Veel onduidelijkheid

Jongerenwerker Emmelie Luiken: "Over eenzaamheid heerst veel onduidelijkheid. Vaak denkt men dat eenzaamheid alleen te maken heeft met alleen zijn. Maar ook juist in groepen kun je je eenzaam voelen of niet op je gemak voelen". Eenzaamheid heeft met drie aspecten te maken: sociale omgeving: denk aan gepest worden of geen aansluiting vinden bij de groep. Sociale vaardigheden: Er zijn jongeren die moeite hebben met sociale vaardigheden. "Dat kan bijvoorbeeld al zijn als het gaat om netjes gedag zeggen. Maar ook aan bepaalde normen die de maatschappij van je verwacht niet kunnen voldoen. Negatieve gedachten spelen een grote rol bij eenzaamheid: Jongeren kunnen een negatieve blik op zichzelf en/of andere hebben, dit verhoogt de kans om te vereenzamen".

'"Als ik ze vraag, kunnen ze niet"

Een jongere van 14 jaar uit Hardenberg vertelt over eenzaamheid: "Sommige kinderen uit mijn klas zijn eenzaam en zelf ben ik ook wel eens eenzaam niet op 'grote schaal maar wel op kleine schaal'. Ik spreek weinig af met vrienden. Als ik ze vraag om af te spreken, zijn ze met anderen of ze kunnen niet. Daardoor vraag ik minder. Meestal zit ik thuis in mijn eentje op mijn kamer". Deze jongere is niet alleen eenzaam door de coronamaatregelen, maar was voor maart ook al eenzaam. "Zaterdag is er kans dat ik kan afspreken. Ik ga nu naar de school De Ambelt. En de jongen met wie ik ga afspreken heb ik leren kennen doordat ik nu praktijklessen heb op het Vechtdal college. Ik hoop dat de afspraak doorgaat. Want soms kunnen ze dan in één keer weer niet", vertelt de jongere. Deze jongere is in het voorjaar in contact gekomen met De Stuw Sociaal Werk en samen met jongerenwerker Luke Antonissen probeert hij een sociaal netwerk op te bouwen. "We zouden een maatje voor hem regelen. Een maat is bijvoorbeeld een jongere die de studie sociaal werk volgt en hem dan begeleidt. Ook zou ik deze jongere als er geen coronamaatregelen waren, meenemen naar activiteiten. Het is heel lastig om in coronatijd mensen bij elkaar te brengen. Hier loop ik als jongerenwerker wel tegen aan. We betrekken deze jongeren nu bij gameavonden en andere activiteiten die online plaatsvinden. Dit is toch anders, maar we doen ons best".

Wegvallen van activiteiten

Door het wegvallen van sport of sociale activiteiten, bijvoorbeeld de kroeg in gaan, met je vriendin in de keet zitten of aan activiteiten deelnemen, kunnen jongeren in een gat vallen waardoor ze eenzaam raken. "Jongeren, die in hun bloei van hun leven staan, horen er op uit te gaan en leuke dingen te doen. Doordat dit wegvalt is de kans om te vereenzamen aanzienlijk groter. Wel zie je dat jongeren in kleinere groepen bij elkaar komen en dan zijn spelletjesavonden 'hot' tegenwoordig. Jongeren moeten creatief zijn om elkaar wel, al dan niet digitaal, te blijven zien. Bij de meeste jongeren gaat dit goed, maar ook hier zijn er altijd jongeren die zich buitengesloten voelen of geen aansluiting vinden en dus in een sociaal isolement terecht kunnen komen", vertelt Emmelie. "We merken in deze tijd, dat jongeren langer thuis zitten. En de jongeren hebben meer tijd om na te denken. Ze gaan nadenken over hun toekomst. Daar willen ze ook hulp bij hebben. Ze zien allerlei bomen op hun weg. En dit zie je nu wel steeds meer", vult Luke aan.

De Stuw Sociaal werk heeft een divers aanbod voor jongeren. Iedereen kan individueel worden geholpen als op groepsniveau. De jongerenwerker kan een jongeren met een hulpvraag verder begeleiden en praktische tips geven. Daarnaast is er een aanbod van de vriendenkring, zijn er maatjes projecten en worden er ontmoetingsactiviteiten georganiseerd. "Zolang de coronamaatregelen gelden gaat alles online. Maar we doen ons best om de jongeren te helpen", eindigen Emmelie en Luke het gesprek.