Hardenberg

Jongeren laten hun stem horen tijdens DemoCrazy

Door de redactie

Zelf een stem uitbrengen tijdens verkiezingen mogen ze nog niet, maar dat ze stemmen kunnen verzamelen hebben Ghazal, Michel, Jayden, Doreen en Giovanni al bewezen. Zij zijn gekozen als lid van de jongerendelegatie die de belangen van de toekomst van de gemeente Hardenberg gaat behartigen in de provincie Overijssel.

Elf jongeren hadden zich, in het kader van DemoCrazy Hardenberg verkiesbaar gesteld. Tijdens het DemoCrazy Festival bij InBeeld volgden zij trainingen en workshops die hen hielpen hun standpunten goed naar voren te brengen en een campagne op social media te voeren. Michel Vermeer (14 jaar en woonachtig in Marslanden), Jayden de Hertog (12, Marslanden), Doreen Olsman (15, Marslanden), Giovanni Davidis (15, Baalder) en Ghazal (14, AZC) verzamelden de meeste stemmen, maar Anne van den Hoek van InBeeld is trots op alle kandidaten: "Ze hebben allemaal een heel goed, aansprekend verhaal en iedereen heeft kneiterhard gewerkt. Dat heeft geresulteerd in heel veel stemmen: in totaal maar liefst 978".

Betrokken bij politiek en maatschappij

Met DemoCrazy hopen de provincie en deelnemende gemeenten en organisaties jongeren vanaf twaalf jaar warm te laten lopen voor politiek. Gezien het aantal en de bevlogenheid van de kandidaten en het aantal stemmen, is dat in Hardenberg zeker gelukt. Jayden had die prikkel overigens niet nodig, hij volgt de politiek al langer. Hij gaf zich op omdat hij vindt dat jongeren meer te zeggen moeten hebben: "Jongeren hebben soms heel andere ideeën dan volwassenen, soms zijn die ideeën beter. Die moeten ook worden gehoord. Jongeren en ouderen moeten vaker overleggen en ideeën uitwisselen. Die samenwerking is belangrijk, want ouderen hebben natuurlijk wel meer levenservaring".

"Als jongeren meer te zeggen hadden, was er misschien ook meer voor hen te doen. Op dit moment is er nog niet zoveel", vult Doreen aan. Zelf organiseert ze geregeld activiteiten in het AZC, maar ze zou graag een plek realiseren voor álle jongeren. "Er moet een leuke plek komen waar jongeren kunnen samenkomen. Ook jongeren uit het AZC of statushouders. Zodat zij voelen dat ze welkom zijn in Hardenberg. Een mooie plek waar ze samen in gesprek komen en leuke dingen kunnen doen helpt daarbij".

Ghazal weet als geen ander hoe het is als je niet zeker weet of je welkom bent: "Sommige mensen wonen al twee jaar in AZC en weten nog steeds niet of ze kunnen blijven. Ik zou graag willen dat de IND sneller gaat werken zodat vluchtelingen eerder weten waar ze aan toe zijn: krijg ik een huis of niet, mag ik blijven of niet". Dat de gemeente en provincie niet rechtstreeks invloed hebben op het IND, maakt haar boodschap niet minder belangrijk. "Ook dat is onderdeel van DemoCrazy", zegt Van den Hoek. "Provincie en gemeente kunnen niet alle problemen oplossen, maar dan nog is het belangrijk en zinvol om je punten naar voren te brengen zodat problemen of wensen wel benoemd worden en bekend raken, ook in de samenleving".

Daarvan heeft Giovanni met zijn punt dan weer helemaal geen last. Waar hij voor pleit - een eigen plek voor jongeren in het centrum van Hardenberg - lijkt juist al te worden gerealiseerd nog vóór hij zijn punt heeft kunnen maken in de raad of bij de provincie. De Stuw heeft aangegeven daar waarschijnlijk ruimte voor te hebben. Giovannni: "In Baalder, waar ik woon, is al zo'n plek in de wijkboerderij. Daar komen jongeren poolen, darten, kletsen of muziek luisteren. Deze jongeren komen vooral uit Baalder, bijna niet uit andere wijken. Daarom zou het mooi zijn als er in het centrum een plek voor jongeren komt, die is vanuit alle wijken goed bereikbaar".

Michel was met 197 stemmen hét stemmenkanon. Kennelijk sloeg zijn pleidooi voor meer verkeersveiligheid voor fietsers het beste aan óf wist hij de meeste volgers te mobiliseren. "De verlichting langs de weg kan veel beter, vooral in het buitengebied is het vaak donker. Kinderen moeten veilig van en naar school, sport of hobby kunnen fietsen". Dat gemeente en provincie juist in het buitengebied inzetten op minder verlichting om lichtvervuiling en verstoring van de natuur tegen te gaan, slaat hem niet uit het veld: "Op die plekken kan gekozen worden voor lantaarnpalen die minder fel zijn, een andere kleur licht verspreiden, of palen met een sensor die de lantaarn feller laat branden wanner er iemand aankomt".

"Ik vind het heel mooi om te zien dat jullie allemaal zo maatschappelijk betrokken zijn", zegt burgemeester Peter Snijders die de doelstelling van DemoCrazy van harte onderschrijft en geïnteresseerd met de jongeren in gesprek gaat als zij uitleggen waarvoor zij zich inzetten. Hij zal hen ook begeleiden wanneer ze hun punten presenteren voor de provincie. "Mijn taak is zorgen dat deuren opengaan en open blijven, en verder ben ik er vooral ter ondersteuning. Ik sta letterlijk en figuurlijk achter hen".

Provincie

Om zich voor te bereiden op het gesprek met gedeputeerden en/of commissaris van de Koning, volgen de jongeren de komende tijd diverse trainingen en workshops. Van den Hoek: "Daarin komen onder andere gesprekstechnieken aan de orde, hoe breng je je punt naar voren, wat kun je verwachten aan vragen, er zijn ook oefeningen met vraag en antwoord, et cetera. Daarna kunnen de jongeren hun punten eerst presenteren in de gemeenteraad, voordat ze dat doen in Zwolle".

Met hun presentatie in het provinciehuis is het nog niet over: "Misschien is dit ook interessant voor de jongerenraad van de provincie, kunnen de leden van onze delegatie hun verhaal ook daar neerleggen". Sowieso is er voor de vijf jongelui ook na alle presentaties nog een mooie taak weggelegd: "Dit is de eerste jongerendelegatie die is op deze manier is samengesteld, met verkiezingen. Het is de bedoeling dat zij de ervaringen die ze hiermee opdoen, overdragen op een volgende groep jongeren".

Leeftijdsgrens

En dat ze zelf nog niet mogen stemmen? Daar hebben ze ook wel een mening over. Michel en Jayden verwoorden die als volgt: "Wij hadden wel graag willen stemmen. Het is best frustrerend dat dat nog niet mag. We snappen wel dat er een minimumleeftijd is, maar die kan best een stukje omlaag, bijvoorbeeld naar zestien jaar. Tenslotte mag je op je zestiende ook een rijbewijs halen en op je zeventiende mag je onder begeleiding al autorijden".