Hardenberg

Jonge helden gezocht voor Jeugdlintje gemeente Hardenberg

Door de redactie

De gemeente Hardenberg is weer op zoek naar kinderen en jongeren tot 18 jaar die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor anderen. Deze jonge helden komen in aanmerking voor het Jeugdlintje van de gemeente Hardenberg.

Via www.hardenberg.nl/jeugdlintje kunnen alle inwoners hun jonge held voordragen.Het Jeugdlintje van Hardenberg is ingesteld door de gemeenteraad van Hardenberg om jongeren die zich maatschappelijk inzetten in het zonnetje te zetten. Per jaar worden er maximaal vijf jeugdlintjes uitgereikt aan jongeren in de leeftijd tot 18 jaar die zich op bijzondere wijze inzetten voor de samenleving en daarmee uiting geven aan het motto 'de kracht van gewoon doen'. Een onafhankelijke jury zal alle nominaties beoordelen.

Positieve kijk op jongeren

Burgemeester Jan Willem Wiggers: "Het Jeugdlintje is een prachtig initiatief waarbij we zichtbar maken dat jongeren zeker aandacht voor hun omgeving hebben, en echt niet alleen maar met zichzelf bezig zijn. We willen met de jeugdlintjes dan ook een positief verhaal over de jongeren vertellen. Daarnaast was de afgelopen periode zeker voor jongeren een rare, en soms zelfs moeilijke periode. Daarom heeft de jury dit jaar extra aandacht voor jongeren die zich tijdens de corona-crisis hebben ingezet voor anderen. Ik roep alle inwoners van de gemeente Hardenberg dan ook op om zo veel mogelijk jonge helden aan te melden".

Aanmelden via website

Tot 4 november 2020 kunnen alle inwoners hun jonge held voordragen voor een jeugdlintje. In aanmerking komen jongeren tot 18 jaar die in de gemeente Hardenberg wonen, en die zich vrijwillig en onbetaald hebben ingezet voor een ander, voor een vereniging of instantie gedurende minimaal 6 maanden. Of jongeren die een bijzondere prestatie, initiatief of daad hebben verricht. Aanmelden kan via het online formulier op www.hardenberg.nl/jeugdlintje.

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer