Hardenberg

Jonge helden gezocht!

Door de redactie

Het Jeugdlintje is een speciale onderscheiding voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor anderen. Alle inwoners van de gemeente Hardenberg kunnen hun jonge held aanmelden voor een jeugdlintje via de website www.hardenberg.nl/jeugdlintje.

Per jaar worden er maximaal 5 jeugdlintjes uitgereikt. Het jeugdlintje is bijvoorbeeld bedoeld voor jongeren die het afgelopen jaar voor een langere periode ouderen of zieken hebben geholpen, vrijwilligerswerk hebben gedaan bij hun sportvereniging of geld hebben ingezameld voor een goed doel. Dit jaar is er ook speciale aandacht voor jongeren die tijdens de corona-crisis iets bijzonders hebben gedaan.

Aanmelden tot 4 november

Tot 4 november kunnen kinderen en jongeren die in de gemeente Hardenberg wonen worden aangemeld voor een jeugdlintje. Via het online formulier op de website www.hardenberg.nl/jeugdlintje.

Het jeugdlintje is een idee van de gemeenteraad van Hardenberg. Als teken van waardering wil de gemeente Hardenberg de maatschappelijke betrokkenheid en de vrijwillige inzet van kinderen en jongeren een podium geven.