Ommen

Johan Seckel school moet uitbreiden

Door de redactie

Het college van B en W van de gemeente Ommen stelt voor aan de raad om 200.000 euro krediet beschikbaar te stellen voor uitbreiding van de SBO Johan Seckel in Ommen.

De afgelopen jaren is de SBO Johan Seckel flink gegroeid. De groei van het leerlingaantal van SBO Johan Seckel in Ommen is echter een reguliere groei en wijkt niet af van het landelijk patroon. Dit heeft te maken met de ontwikkeling van Passend Onderwijs. Uitbreiding is daardoor noodzakelijk. Zonder uitbreiding van het gebouw geeft het schoolbestuur aan geen andere optie te hebben dan een leerlingenstop in te stellen. Door de grote toestroom in het speciaal onderwijs zien ze tevens een toename in het aantal leerlingen dat gebruik maakt van het leerlingenvervoer. Hierdoor is een financieel tekort ontstaan binnen het leerlingenvervoer. De kosten van de huisvesting bedraagt 210.000 euro. Daarvan wil stichting Aquila zelf vijf procent financieren. De raad wordt daarom gevraagd een krediet van 200.000 euro beschikbaar te stellen. De kapitaallasten bedragen 12.000 euro per jaar.