Hardenberg

Johan Poffers krijgt een water-compliment

Door de redactie

Op vrijdag 1 maart overhandigde Nettie Aarnink en Jan Nicolai van Water Natuurlijk Vechtstroom het 'wisselkunstwerk' en een oorkonde uit aan Johan Poffers uit Hardenberg.De oordkonde bestond uit een prachtig keramiek beeld dat de natuur en het water symboliseerd. Dit beeld is gemaakt door kunsternares Myrthe van Dijk uit Emmen.

Het kunstwerk toont een blauwgroene libel. Voor Water Natuurlijk Vechtstromen symboliseert de libel de schoonheid en kwetsbaarheid van de natuur in en om ons water. Traag zoekend, elegant en kritisch verkent de libel onze wateren zoals ook Water Natuurlijk dat doet en wil blijven doen. De Waterschapspartij 'Water Natuurlijk' deelde dit jaar voor het eerst in het kader van Nationale Complimentendag waardering uit aan een persoon of organisatie. Hiermee wil Water Natuurlijk afdeling Vechtstromen de complimenten maken voor een onderscheidend burgerinitiatief op het gebied van duurzaam waterbeheer.

Johan Poffers

Johan is in de gemeente Hardenberg en omgeving een zeer bij de natuur betrokken en kritische kracht geweest bij vele projecten. Zo is hij initiatiefnemer geweest bij het omvormen van de Krimse vloeivelden tot een bijzonder natuurgebied. Ook heeft hij jarenlang gestreden voor meer aandacht voor vogels in de bebouwde omgeving. In samenwerking met de gemeente en Beter Wonen Vechtdal heeft dat geleid tot vele projecten op het gebied van nestelruimte voor 'Stadsvogels'. Ruimte voor de Vecht heeft de afgelopen jaren geleid tot een prachtig Vechtpark en vele andere projecten, waar Johan zijn deskundigheid en ervaring inbracht om vooral de rijkdom van natuur te bewaren en eventueel uit te breiden. Johan moet het wisselkunstwerk over twee jaar doorgeven aan een nieuwe kandidaat die dan gewaardeerd wordt.