Hardenberg

Jan Hulleman 55 jaar lid van het HCM

Door de redactie

Het HCM bestond op 1 februari 2019, 58 jaar, 3 maanden en 27 dagen. Jan Hulleman was op 1 februari 2019 maar liefst 55 jaar lid van het koor. En hij was niet zomaar een lid. Gedurende die jaren was de onlangs 80 jaar geworden jubilaris, in twee periodes, veertien jaar voorzitter en bekleedde hij diverse andere functies binnen het koor.

De hulde die tijdens de repetitie ten deel viel was zowel groots als aandoenlijk. In gezelschap van zijn vrouw en kinderen werd Jan in het zonnetje gezet. Hem werd een collage overhandigd die iets weergaf van die 55 jaar. Tevens werd speciaal voor hem, zoals altijd onder leiding van dirigent Jan Quintus Zwart, repertoire gezongen dat hij nog goed kende en waar hij tot plezier van velen nog uit volle borst bij mee kon zingen. Het HCM is Jan Hulleman veel dank verschuldigd en heeft op een waardige en bij dit koor passende manier stil gestaan bij dit unieke feit. Er werd derhalve een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan het collectieve HCM-geheugen.

Op de foto wordt Jan Hulleman geflankeerd door zijn vrouw Lydie en zoon Bertil. Laatstgenoemde zingt ook al heel lang bij ons koor. Het HCM.....meer dan alleen zingen.