Hardenberg

Jacobs moet grindwassen per 31 maart stoppen

Door de redactie

De gemeente Hardenberg heeft Jacobs Holding in Balkbrug gesommeerd om het aanvoeren en wassen van grind aan De Pol 1a in Balkbrug per 31 maart te staken en beëindigd te houden. Op 24 juni moet het bedrijf alle machines hebben gedemonteerd of verwijderd. Daarbij legt de gemeente Jacobs diverse dwangsommen op. Het handhavend optreden is het gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 5 februari. In die uitspraak vernietigde de RvS het gewijzigde bestemmingsplan waarmee Hardenberg het grindwassen had willen legaliseren.

Jacobs wast sinds 2012 grind op het terrein aan De Pol, zonder dat het daarvoor een vergunning heeft. Die vergunning kon ook niet verleend worden omdat de activiteiten strijdig zijn met het geldende bestemmingsplan. Omwonenden, die grote overlast van de bedrijvigheid ondervinden, hebben daarom meerdere malen een handhavingsverzoek ingediend bij de gemeente Hardenberg. Die schatte in dat de activiteiten konden worden gelegaliseerd middels een aanpassing van het bestemmingsplan. De RvS oordeelde in februari echter dat Hardenberg eerst had moeten kijken of de activiteiten van Jacobs op een bestaand bedrijventerrein hadden kunnen worden ondergebracht, voordat het daarvoor in het buitengebied gelegenheid creëerde. De RvS oordeelde ook dat er binnen de gemeente voldoende geschikte locaties op bestaande bedrijventerreinen beschikbaar zijn en vernietigde daarom het nieuwe bestemmingsplan.

Stoppen en verwijderen

Nu het nieuwe bestemmingsplan is vernietigd en er geen zicht is op legalisatie is Hardenberg verplicht te handhaven. De gemeente heeft Jacobs daarom gesommeerd de activiteiten te staken. Op uiterlijk 31 maart moet Jacobs stoppen met het aanvoeren en het zeven en wassen van grind. Het bedrijf heeft nog tot 25 mei de tijd de op het perceel opgeslagen voorraad slib en grind af te voeren. Na die datum is op- en overslag op het terrein niet meer toegestaan. Ook moet dan de grindwasser zijn ontmanteld, voor het definitief verwijderen ervan krijgt Jacobs 12 maanden de tijd. De overige bedrijfsmachines, zoals silo's, vultrechters, containers en transportbanden moeten op 25 mei zijn verwijderd. Op 24 juni moet ook de betonverharding met keerwanden zijn verwijderd.

Dwangsommen

Als Jacobs niet tijdig stopt met het aanvoeren van grind, het wassen van grind en het overslaan van grind en slib, moet hij voor elk van die activiteiten een dwangsom van 25.000 euro per week betalen. Dat kan oplopen tot maximaal 125.000 euro per activiteit. Het niet tijdig verwijderen van de betonverharding of het machinepark kan hem komen te staan op een dwangsom van 10.000 euro per week, zowel voor de verharding als voor het machinepark. Beide dwangsommen kunnen oplopen tot een maximum van 100.000 euro. Zou Jacobs besluiten toch door te werken en de kosten van 575.000 euro voor lief te nemen, dan kan hem een nieuwe last onder dwangsom worden opgelegd. Ook bestuursdwang komt dan in zicht.

Mocht blijken dat andere door Jacobs uitgevoerde activiteiten, zoals het parkeren van voertuigen, opslag van materialen en het kappen van bossages, strijdig zijn met het nu weer geldende oorspronkelijke bestemmingsplan (van 2011), dan volgt ook daarvoor een lastgeving door de gemeente.

Jacobs heeft nog de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het handhavingsbesluit.