Hardenberg

IVN Natuurexcursie in Beerze

Door de redactie

Samen met natuurgidsen Aart Bentsink en Rutger Bremer maakt u een prachtige najaarswandeling door het gevarieerde natuurgebied van Beerze.

Natte- en droge heide, veenputten, rivier- en stuifduintjes, bos, zandverstuivingen en landgoedelementen; in Beerze is het te vinden. Tijdens deze wandeling is er aandacht voor de bijzondere natuur. Oude en jongere houtopstanden en struweel wisselen elkaar af en wisselende openheid, verschillende varenbedekking maken het boeiend. Naast diverse spechten en zwaluwen komen ook staartmezen, zwartkopjes, boomleeuwerik en gele kwikstaart voor. Op dit moment is er een overvloed aan fraaie paddenstoelen te vinden en zelfs de nu schaarse Cantharel is er. Tenslotte komt de cultuurhistorie van het gebied aan bod en liefhebbers hiervan komen aan hun trekken. Kortom: een zeer gevarieerde excursie voor jong en oud. Start: Zondag 13 oktober om 14.00 uur bij de parkeerplaats aan de Beerzerpoort te Beerze. Duur van de excursie; twee - drie uur. Aan de excursie zijn geen kosten verbonden.