Twenterand

Invulling voormalig MCC terrein Vroomshoop bekend

Door de redactie

De gemeente Twenterand schreef een wedstrijd uit voor de invulling van het terrein waar voorheen het multiculturele centrum (MCC) stond in Vroomshoop. Maar liefst acht architecten uit de regio dienden een ontwerp in voor het geplande appartementencomplex op de hoek van het Linderflier en de Julianastraat. Het winnende ontwerp is van Martijn Wijnstra en Rene Postel van Building Design Architectuur uit Borne.

Mark Paters, kernwethouder van Vroomshoop, is blij met het schetsontwerp zoals dat er nu ligt: "Dit plan is vernieuwend en past heel goed in de de bestaande omgeving. Ik ben benieuwd naar de verdere uitwerking van het plan. Het wordt volgens mij een fraai sluitstuk van de eerste fase van de centrumvisie van Vroomshoop."

Procedure

Uit de acht indieners zijn vijf architecten geselecteerd. Zij mochten een uitgebreider schetsontwerp voor het appartementencomplex maken en presenteren aan een beoordelingscommissie. Aan de wedstrijd deden ook een aantal jonge opkomende architecten mee. De commissie bestond uit: een vertegenwoordiger van de omwonenden, iemand van de dorpsraad Vroomshoop-Geerdijk, een stedenbouwkundige, de stadsbouwmeester en een ambtenaar van de gemeente Twenterand.

Wethouder Paters is enthousiast over de manier waarop tot de keuze is gekomen: "Wij vinden het belangrijk dat er een breed draagvlak is voor de plannen. In dit geval waren zowel de inwoners als de professionals in de commissie het er unaniem over eens dat dit het winnende ontwerp was".

Vervolg

De gemeente verkoopt de grond aan een marktpartij die het schetsontwerp verder laat uitwerken en het appartementencomplex vervolgens gaat realiseren. Deze partij gaat ook bekijken of de appartementen verkocht of verhuurd gaan worden.