Hardenberg

Interessant werkbezoek in Brucht

Door de redactie

Vrijdag 1 november bracht het college van B&W een werkbezoek aan Brucht. Hier waren aanwezig burgemeester Wigger, de wethouders Breukelman, te Rietstap, ten Kate en Luiten en enkele medewerkers vanuit de gemeente Hardenberg. Voorzitter Plaatselijk Belang Brucht Heinrich Weitkamp verwelkomde het college in De Moat aan de Maatdijk in Brucht.

Heirich Weitkamp vertelde in zijn openingsverhaal hoe mooi PB Brucht het vond dat de gemeente een werkbezoek bracht aan Brucht en dat Brucht zich kon presenteren aan de gemeente. Brucht is een hechte gemeenschap in Hardenberg en hier zijn de inwoners uit Brucht erg trots op. De grenzen van Brucht lopen vanaf de Vecht langs het Radewijkerbeek tot aan het spoor, dan verder langs de Duitslandweg tot net over het kanaal tot waar de het kanaal en de Haarweg elkaar raken en dan richting Dubbeldam en door naar de rivierduinen aan de Vecht. Bij elkaar ongeveer 640 hectare, dat is twee procent van d oppervlakte van de gemeente Hardenberg. Brucht telt ongeveer 300 inwoners. Het Plaatselijk Belang bestaat volgend jaar 70 jaar, het is in 1950 opgericht als vervanger voor de Marke Brucht. In 1950 waren er nog 50 boerenbedrijfjes in Brucht, nu zijn er nog twee melkveehouders, één kalvermesterij, vier akkerbouwers en een bessenpluktuin. Verder zijn er tien adressen die binding als eigenaar of directeur van een bedrijf zijn. Sinds 1967 heeft Brucht een eigen volkslied 'Langs de boorden van de Vecht' en sinds 2017 een eigen logo, dat door een Bruchtenaar is bedacht. Het is een droadnagel, zo worden de Bruchtenaren ook wel genoemd. Dat Brucht een hechte gemeenschap is blijkt wel uit de vele activiteiten die plaatsvinden. Onder andere eens in de twee jaar wordt het Bruchterfeest gehouden met toneelstuk of open lucht spel door de Bruchternaren zelf uitgevoerd. Iedere maand verzamelen ze oud papier, er is een Brucht Alert app, Brucht is in bezit van 2 AED's met grote groep gecertificeerde hulpverleners. Kortom een hechte gemeenschap.

Na de ontvangst in De Moat maakte de groep een rondrit met de huifkar door Brucht en brachten een bezoek aan de kinderdagopvang van Ineke Gerrits. Daarna volgde een rondleiding bij de Bio Vergister van de familie Lammers en bezochten ze de kleinschalige zorginstelling 't Rechthoes. Gebiedswethouder Alwin te Rietstap sloot tegen 12.00 uur het interessante werkbezoek af.