Hardenberg

Intentieverklaring netwerk 113 zelfmoordpreventie Hardenberg ondertekent

Door de redactie

Op donderdag 26 september ondertekenden verschillende maatschappelijke organisaties en de gemeente Hardenberg een intentieverklaring ter ondersteuning van het netwerk '113 zelfmoordpreventie Hardenberg'.

De ondertekening vond plaats na afloop van de eerste 'gatekeepertraining' in Hardenberg. Gatekeepers begeleiden mensen met suïcidale gedachten naar professionele hulp. De training is één van de pijlers van het werkplan dat de betrokken organisaties dit voorjaar hebben opgesteld. Doel is om te voorkomen dat inwoners eenzaam en radeloos sterven door zelfmoord. Door de ondertekening verklaren de organisaties dat zij aan de slag gaan met het werkplan.

Zelfmoord belangrijkste doodsoorzaak jongeren

Zelfmoord is een toenemend probleem in Nederland en daarmee ook in de regio IJsselland. Het aantal zelfdodingen is in de afgelopen jaren gestegen en de impact ervan is groot. In 2018 hebben in Nederland 1917 mensen een einde aan hun leven gemaakt. Dat komt neer op gemiddeld vijf mensen per dag. In de regio IJsselland maakten in 2018 ruim 60 mensen een einde aan hun leven, een stijging ten opzichte van de jaren ervoor. Onder jongeren en jongvolwassenen is het zelfs de belangrijkste doodsoorzaak. Het zelfmoordcijfer toont slechts een fractie van het probleem. Het zegt namelijk niets over het aantal pogingen en zelfmoordgedachten. De stijging is de reden dat GGD IJsselland het project 'Zelfmoord? Praat erover!' is gestart. De GGD is hiermee aangesloten bij het landelijke traject Suïcidepreventie Actienetwerk van 113 Zelfmoordpreventie.

Ondertekenaars intentieverklaring

De intentieverklaring werd onder meer ondertekend door: Gemeente Hardenberg, GGD IJsselland, Medrie huisartsenorganisatie, Saxenburghgroep, ziekenhuis, Scholengemeenschap De Nieuwe Veste, Vechtdal College Hardenberg, De Stuw, welzijnsorganisatie, Zorg voor Boer en Tuinde, Land en Tuinbouw Organisatie (Hardenberg).