Hardenberg

Integraal kindcentrum biedt kinderopvang en onderwijs in De Bloemenhof

Door de redactie

Stichting CPO Chrono en Stichting Welluswijs Kindcentra hebben de handen ineen geslagen en bundelen hun krachten om de koppeling tussen opvang en onderwijs nog beter te organiseren vanuit een gezamenlijke visie waarbij het gezin centraal staat.

Al geruime tijd komt er landelijk steeds meer samenwerking tussen het (basis)onderwijs en de kinderopvang. Een goede samenwerking tussen opvang en school versterkt het welzijn, de ontwikkeling en het leren van kinderen. Ouders vragen naar de aansluiting tussen onderwijs en kinderopvang, zij zoeken veiligheid en praktische oplossingen. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers willen werken aan een goede overgang tussen beide organisaties. Kinderen zijn, zo blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek, gebaat bij een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn.

De samenwerking tussen beide organisaties heeft geleid tot verkennende gesprekken tussen peuterspeelzaal Madelief en cbs De Bloemenhof. Beide teams werden direct enthousiast van de gedachte een plek te kunnen zijn voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar in Baalderveld, waarbij ze toewerken naar een verfijning van de onderlinge samenwerking om de plek te zijn waar kinderen mogen en kunnen groeien in hun talenten.

Om dit praktisch goed vorm te kunnen geven is er gezocht naar een mogelijkheid voor gezamenlijke huisvesting. Dit leidt tot de verhuizing van Madelief naar het gebouw van De Bloemenhof aan de Floralaan in Hardenberg. Om kinderen optimale kansen te bieden en voor ouders opvang te kunnen bieden op het moment dat zij werken, wordt naast deze verhuizing ook gestart met dagopvang en buitenschoolse opvang. Per 17 augustus zal Integraal Kindcentrum i.o. De Bloemenhof dus dagopvang (0-4 jarigen), peuterspeelzaal (2-4 jarigen), onderwijs groep 1 t/m 8 (4-13 jarigen) en buitenschoolse opvang (4-13 jaar) aanbieden.