Hardenberg

Inspiratiebijeenkomst De Studiekring: train your brain

Door de redactie

Eén van de grondleggers en grote inspirator van Studiekringen in Nederland is Maurice de Greef. Hij is uitgenodigd voor een inspiratiebijeenkomst op dinsdag 26 maart 2019 in De Gashouder te Dedemsvaart. De bijeenkomst start om 13.00 uur en eindigt om 14.30 uur.

Het motto: een gezonde geest hoort in een gezond lichaam en in een gezond lichaam hoort een gezonde geest! Dat dit zo werkt, hebben een aantal senioren in zowel Hardenberg kern als in Dedemsvaart al ontdekt. Daar zijn al vanaf eind 2016 studiekringen actief! Eens in de paar weken bij elkaar komen om met een groep geïnteresseerden een gezamenlijk gekozen onderwerp te bespreken en te bestuderen. Dat is in één zin samengevat het doel van een Studiekring. Een Studiekring is geen cursus met een docent en er worden geen lezingen door deskundigen gegeven, maar wel een groep mensen die verschillende interesses hebben en die hun kennis willen verbreden. Er wordt gewerkt met thema's! Een thema kan sociaal, maatschappelijk, historisch, wetenschappelijk, cultureel of van andere aard zijn. Bijvoorbeeld: beeldende kunst: sculpturen, muziek: componisten, religie: Islam, literatuur, de Wet maatschappelijke ondersteuning, reizen enzovoort. Het werken met een thema leidt voor iedereen tot nieuwe kennis of toetsing van eigen inzichten aan die van anderen. Hierdoor is er altijd sprake van persoonlijke verrijking. Hebt u belangstelling om aan te sluiten bij de bestaande groepen? Zowel in kern Hardenberg als in Dedemsvaart is een 2e groep van start gegaan. In beide groepen is nog ruimte voor nieuwe deelnemers. Wilt u in één van de andere kernen betrokken zijn bij de opzet van een studiekring, dan helpen de Bibliotheek en De Stuw u daar graag bij! Wilt u gewoon wat meer weten en u laten inspireren? Ook dan bent u van harte welkom op 26 maart aanstaande. Wat u nog moet weten: van de deelnemers wordt een actieve houding verwacht. Dit houdt in dat ze op gezette tijden een onderwerp kunnen inbrengen (alleen of samen met anderen), deelnemen aan de discussie en betrokken zijn bij de uitwerking van bepaalde aspecten. Aanmelden (graag voor 22 maart) kan via info@bibliotheekhardenberg.nl of neem contact op met 0523-270271. Voor informatie kunt u contact opnemen met Jan te Bokkel van Bibliotheek Hardenberg (jan.te.bokkel@bibliotheekhardenberg.nl), 0523-270271 of Coby Klomp van De Stuw Sociaal werk Hardenberg, 06-14659723.