Hardenberg

Inspectie van schoolgebouwen voor totaalbeeld ventilatiesystemen

Door de redactie

De fractie van 50Plus Hardenberg maakt zich ongerust over de ventilatiesystemen in scholen. Het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie op Scholen heeft een vragenlijst uitgezet onder schoolbesturen met als doel om landelijk beeld te krijgen van de stand van zaken rond ventilatie op scholen.

Ook de besturen van de scholen in de gemeente Hardenberg hebben deze vragenlijsten ontvangen. Om de vragenlijst goed in te kunnen vullen is inspectie van de gebouwen nodig. Deze inspecties zijn op dit moment nog in volle gang. Daardoor heeft het college van B en W van de gemeente Hardenberg het totaalbeeld nog niet beschikbaar. Dat niet alle schoolgebouwen voldoen aan de gestelde eisen is echter nu al duidelijk laat het college weten in een brief aan de fractie van 50Plus weten. Zodra het inzicht in de situatie compleet is gaat de gemeente in overleg met de schoolbesturen. "Gelukkig hebben we via het Integraal Huisvestingsplan voor het basisonderwijs de afgelopen jaren al diverse scholen vernieuwd of gerenoveerd. Voor andere gebouwen staat dit op relatief korte termijn gepland. Dat maakt de extra opgave als gevolg van de ventilatieproblemen minder zwaar. Toch verwachten wij wel een substantiële uitdaging die we samen met de schoolbesturen willen aangaan", aldus het college van B en W.

Ingrepen in de ventilatiesystemen van schoolgebouwen kosten veel geld. "Externe geldstromen, zoals de door het rijk aangekondigde 360 miljoen zullen naar verwachting hard nodig zijn".