Hardenberg

Inschakeling van verkeersbureau voor afsluiting De Boshoek

Door de redactie

Het college van B en W van de gemeente Hardenberg heeft besloten om een onafhankelijk verkeerskundig bureau opdracht te geven om de voor- en nadelen van de afsluiting van de Hessenweg in Heemse bij de Boshoek te beschrijven.

Afgelopen zomer is de Boshoektunnel in gebruik genomen en is de Hessenweg ter hoogte van nummer 7 afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Deze afsluiting heeft voor een maatschappelijke discussie gezorgd. Daarom zijn eind 2018 de werkzaamheden aan de Hessenweg opgeschort. Inmiddels zijn er gesprekken gevoerd met alle belanghebbenden en zijn de wensen voor het college duidelijk. Voor het definitief maken van de afsluiting is een verkeersbesluit nodig. Bij het opstellen van een verkeersbesluit is een goede belangenafweging nodig. Voor het opstellen van de voor- en nadelen van de afsluiting heeft het college besloten om een verkeerskundig bureau in te schakelen. Dit procent duurt langer dan verwacht en het college heeft Plaatselijk Belang Heemse, de op sportpark De Boshoek gevestigde sportverenigingen en bedrijven, direct omwonenden en enkele bewoners en instanties op de hoogte gebracht van de stand van zaken (Of gaat komende week deze instanties op de hoogte brengen). In juni kan er een verkeersbesluit worden genomen. Wanneer er een verkeersbesluit moet worden genomen kan in het najaar van 2019 gestart worden met de uitvoering van de definitieve inrichting van de Hessenweg. Als in juni besloten wordt om de afsluiting op te heffen en de Hessenweg weer open te stellen voor al het verkeer, is er formeel geen verkeersbesluit noodzakelijk. Wel is het dan noodzakelijk om het kruispunt met de nieuwe weg anders vorm te geven. Wanneer gekozen wordt voor de openstelling van de Hessenweg is het juridisch eerder mogelijk om de noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren dit kan dan in juli tot en met september.